№ 5 (2010)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; електротехніка; обробка матеріалів у машинобудуванні; управління проектами; техногенна безпека; економіка та управління підриємствами; галузеве машинобудування.

Зміст

Кораблебудування

Про структуру диференціальних рівнянь вертикальної та бортової хитавиці суден з малою площею ватерлінії з нелінійним демпфіруванням PDF (Русский)
Oleg I. Solomentsev
Лоцманські катери нового покоління: аналіз основних характеристик PDF (Русский)
Oleksandr V. Bondarenko, Yana A. Kleva

Електротехніка

Моделювання режимів роботи генератора високовольтних імпульсів напруги для пошуку безпечної області відключення силового транзистора PDF (Русский)
A. I. Khrysto

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Високошвидкісна лезова обробка в машинобудуванні PDF (Русский)
Viktor M. Miroshnichenko, Oleksandr S. Burlachenko

Управління проектами

Математична модель техніко-економічної оцінки ефективності проекту PDF
Ivan V. Holikov, Volodymyr I. Holikov

Техногенна безпека

Комплексна оцінка якості води річки Південний Буг у межах Миколаївської області PDF
Nataliia I. Mahas, Olena M. Riabych
Оцінка впливу розробки Cафонівського родовища урану методом свердловинного вилуговування на водні ресурси PDF
Hanna H. Trokhymenko, Anhela V. Kubrak
Вибір складу композиційних матеріалів і покриттів технічних засобів для перевезення небезпечних вантажів на основі експертних оцінок PDF (Русский)
Tetiana A. Farionova, Yuliia O. Kazymyrenko
Аналіз чинників, які впливають на мікробіологічну біодеструкцію вуглеводнів нафти PDF
Hanna H. Trokhymenko, Daryna V. Fedukina
Дослідження явища масового замору риби у Миколаївській області в серпні 2010 року PDF
Hanna H. Trokhymenko, Oleksandra O. Shumilova

Економіка та управління підприємством

Формування конкурентоспроможності регіону PDF
Nataliia Yu. Buha
Механізми забезпечення гідної та продуктивної праці: управлінсько-праксеологічний аспект PDF
Yuliia V. Bohoiavlenska
Науково-інноваційне забезпечення модернізації машинобудівної галузі: регіональний аспект PDF
Larysa O. Hryshyna
Розвиток потенціалу регіону як запорука підвищення його конкурентоспроможності PDF
Natalia B. Mihai

Галузеве машинобудування

Ефективність газотурбінних двигунів суднового типу з камерою допалювання PDF (Русский)
Valerii I. Kharchenko, Oleksandr O. Filonenko, Oleh S. Kucherenko