Науково-інноваційне забезпечення модернізації машинобудівної галузі: регіональний аспект

Автор(и)

  • Larysa O. Hryshyna Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування, м.Первомайськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5480-0420

Ключові слова:

інновації, модернізація машинобудування, науково-інноваційне забезпечення, регіональний розвиток, регіональна інфраструктура підтримки інновацій

Анотація

Проаналізовано сучасний стан науково-інноваційного забезпечення розвитку промислової сфери Миколаївської області. Визначено основні напрями  його підвищення для регіонального розвитку.

Біографія автора

Larysa O. Hryshyna, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування, м.Первомайськ

Гришина Лариса Олександрівна,
канд. екон. наук, доцент 

Посилання

Амоша, О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення [Текст] / О. І. Амоша // Економіст. — 2005. — № 6. — С. 28–33.

Волков, О. І. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан. — К. : Центр учбової л-ри, 2007. — 247 с.

Інноваційна стратегія українських реформ [Текст] / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К. : Знання України, 2002. — 326 с.

Лапко, О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання [Текст] / О. О. Лапко. — К. : Ін-т екон. прогнозування, 1999. — 253 с.

Маліцький, Б. Про невідкладні заходи щодо посилення ролі науки та технологій в економічному і соціальному розвитку України [Текст] / Б. Маліцький, О. Попович // Еко-

номіст. — 2005. — № 4. — С. 31–35.

Статистичний щорічник Миколаївської області [Текст] / Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2008. — 530 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-13

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємством