Науково-інноваційне забезпечення модернізації машинобудівної галузі: регіональний аспект

Larysa O. Hryshyna

Анотація


Проаналізовано сучасний стан науково-інноваційного забезпечення розвитку промислової сфери Миколаївської області. Визначено основні напрями  його підвищення для регіонального розвитку.

Ключові слова


інновації; модернізація машинобудування; науково-інноваційне забезпечення; регіональний розвиток; регіональна інфраструктура підтримки інновацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша, О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення [Текст] / О. І. Амоша // Економіст. — 2005. — № 6. — С. 28–33.

Волков, О. І. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан. — К. : Центр учбової л-ри, 2007. — 247 с.

Інноваційна стратегія українських реформ [Текст] / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К. : Знання України, 2002. — 326 с.

Лапко, О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання [Текст] / О. О. Лапко. — К. : Ін-т екон. прогнозування, 1999. — 253 с.

Маліцький, Б. Про невідкладні заходи щодо посилення ролі науки та технологій в економічному і соціальному розвитку України [Текст] / Б. Маліцький, О. Попович // Еко-

номіст. — 2005. — № 4. — С. 31–35.

Статистичний щорічник Миколаївської області [Текст] / Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2008. — 530 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.