Комплексна оцінка якості води річки Південний Буг у межах Миколаївської області

Автор(и)

  • Nataliia I. Mahas Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2579-1465
  • Olena M. Riabych Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0609-2458

Ключові слова:

антропогенне навантаження, екологічний стан, екологічна оцінка, якість води, моніторинг

Анотація

Висвітлено результати досліджень гідрохімічного режиму та якості води річки Південний Буг у межах Миколаївської області. Оцінено якість води річки за останні роки (2004–2009 рр.) за методикою індексів забруднення води, визначено динаміку показників якості води за шестирічний період. Виконано екологічну оцінку стану річки Південний Буг на основі класифікації якості поверхневих вод суші за трьома блоками показників: сольовим складом, трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) і специфічними речовинами токсичної дії. 

Біографії авторів

Nataliia I. Mahas, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Магась Наталія Іванівна,
старш. викл. 

Olena M. Riabych, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Рябич Олена Миколаївна,
магістр 

Посилання

Гопчак, І. В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області [Текст] / І. В. Гопчак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Т.11. — С. 370–374.

Гурська, Т. Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Шкло [Текст] / Т. Гурська // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія Географія. 2009. — Вип. № 36. — С. 105–114.

КНД 211.1.1.106-2003 «Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі Мінекоресурсів)» [Текст]. — К. : Символ-Т, 2003. — 70 с.

Колісник, А. В. Оцінка якості поверхневих вод у межа Вінницької області [Текст] / А. В. Колісник, Т. А. Сафранов, А. В. Чугай // Екологічні проблеми регіонів України : матеріали XII Всеукр. наук. конф. студ., магістрів і асп. — О. : ОДЕКУ, 2010. — С. 154–155.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями [Текст] / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк, А. В. Яцик [та ін.]. — К. : Символ-Т, 1998. — 28 с.

Нетробчук, І. М. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річки Студянка [Текст] / І. М. Нетробчук, М. В. Боярин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 2008. — №5. — С. 31–36.

Трохименко, Г. Г. Оцінка якості води основних приток річки Південний Буг у межах Миколаївської області [Текст] / Г. Г. Трохименко, Н. І. Магась // Науковий вісник МДУ ім.

В.О. Сухомлинського. — 2009. — Вип. 24, 4(1). Серія. Біологічні науки. — С. 209–213.

Яцик, А. В. Водогосподарська екологія [Текст] / А. В. Яцик : у 4 т., 7 кн. — К. : Генеза, 2004. — Т. 3. — С. 171 207.

Яцик, А. В. Екологічна оцінка якості основних річкових басейнів Волинської області [Текст] / А. В. Яцик, І. В. Гопчак // Водне господарство України. — 2005. — № 5. — С. 13–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-16

Номер

Розділ

Техногенна безпека