Математична модель техніко-економічної оцінки ефективності проекту

Автор(и)

  • Ivan V. Holikov Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1289-7065
  • Volodymyr I. Holikov Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7327-3219

Ключові слова:

математична модель, передінвестиційна фаза, ефективність проекту, критерії ефективності проекту

Анотація

Розроблена математична модель, яка відображає особливості проекту у виробництві на передінвестиційній фазі. Особливістю даної моделі є адаптивність до багатоваріантності початкових умов. 

Біографії авторів

Ivan V. Holikov, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв

Голіков Іван Володимирович,
канд. техн. наук

Volodymyr I. Holikov, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Голіков Володимир Іванович,
канд. техн. наук, доцент

Посилання

Голиков, И. В. Математическая модель оценки эффективности инвестиционных проектов [Текст] / И. В. Голиков // Зб. наук. праць НУК. — Миколаїв : НУК, 2004. — № 6 (399). — С. 142–148.

Голиков, И. В. Математическое моделирование оценки инвестиционных проектов [Текст] / И. В. Голиков // Труды Одесского политехн. ун-та : науч. и произв.-практ. сб. по техн. и естественным наукам. — О., 2004. — Спецвыпуск : в 3 т. — Т. 1. — С. 174–178.

Голіков, І. В. Програмне забезпечення оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на передінвестиційній фазі [Текст] / І. В. Голіков // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — № 1 (21). — С. 83–88.

Голиков, И. В. Решение задач инвестиционного проектирования в программном комплексе MCIExpert [Текст] / И. В. Голиков // Труды Одесского политехн. ун-та : науч.

и произв. -практ. сб. по техн. и естественным наукам. — О., 2004. — Спецвыпуск : в 3 т. — Т. 1. — С. 178–181.

Новожилов, В. В. Математические модели и точность инженерных решений [Текст] / В. В. Новожилов // Судостроение. — 1976. — № 7. — С. 5–6.

Павленко, І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко. —

К. : КНЕУ, 2002. — 150 с.

Пересада, А. А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні [Текст] / А. А. Пересада, В. В. Зубленко // Фінанси України. — 2004. — № 3. — С. 106–112.

Попков, В. П. Организация и финансирование инвестиций [Текст] / В. П. Попков, В. П. Семенов. — С.Пб. : Питер, 2001. — 224 с.

Соболь, И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями [Текст] / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. — М. : Наука, 1981. — 210 с.

Шевчук, В. Я. Основи інвестиційної діяльності [Текст] / В. Я. Шевчук, П. С. Рогожин. — К. : Генеза, 1997. — 432 с.

Gitman, L. T. Fundamentals of investing [Text] / L. T. Gitman, M. Jochak. — NY., 1998. —395

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-13

Номер

Розділ

Управління проектами