Вісник НУК

Електронне видання "Вісник НУК" підтримує політику відкритого доступу.

Видається до 5 разів на рік. Заснований у 2009 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Віснику Національного університету кораблебудування", зараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 12 від 2009 року (стор. 5); № 5 від 2010 року (стор. 15); № 6 від 2010 року (стор. 13) електронне видання "Вісник НУК" внесене до переліку електронних наукових фахових видань.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

  • кораблебудування
  • обробка матеріалів у машинобудуванні
  • галузеве машинобудування
  • електротехніка
  • інформатика
  • обчислювальна техніка та автоматизація
  • техногенна безпека
  • енергетика
  • машинобудування
  • економіка та управління підприємствами

Затверджено до друку Вченою радою НУК, протокол № 10 від 27.11.2009 р.

ISSN (Print), ІSSN 2312-9441 (Online)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3 (2014)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; енергетика; електротехніка; економіка та управління підприємствами.

Зміст

Кораблебудування

Аналіз впливу льодового покриву на судноплавство в Азовському морі PDF (Русский)
Andrii O. Lysyi, Valerii V. Zaitsev
Оцінка ефективності полімерних композиційних матеріалів як конструкційних матеріалів для країв корпусів підводної техніки PDF (Русский)
Viktor I. Kravtsov

Електротехніка

Розробка комбінованої системи автоматичного керування рухом підводного апарата на базі регулятора з передбаченням та NARMA-L2-радником PDF
Serhii V. Blintsov
Синтез математичної моделі рушійно-кермового комплексу підводного апарату як об'єкту управління PDF (Русский)
Serhii M. Volianskyi
Система вимірювання параметрів осадки та прогину дока PDF (Русский)
Oleksii V. Zivenko
Синтез регулятора диференту підводного апарату при роботі зовнішнього начіпного обладнання PDF
Viktor A. Nadtochii
Метод узагальненого аналізу стаціонарних процесів резонансних перетворювачів PDF (Русский)
Hennadii V. Pavlov, Andrii V. Obrubov, Iryna L. Vinnychenko

Управління проектами

Розрахунок коефіцієнта рентабельності спільного проекту з китайським університетом PDF (English)
Oleksandr O. Mochalov, Oleksandr S. Ryzhkov, Rostyslav S. Ryzhkov

Економіка та управління підприємством

Рекреаційні кластери – аналіз та використання у рекреаційному секторі Миколаївської області PDF (Русский)
Yevhen O. Yatsunskyi
Біржовий ринок процентних деривативів в Україні та світі PDF
Vadym V. Zeldis
Визначення внутрішніх цін для господарюючих суб’єктів, що увійшли до інтегрованих структур в АПК PDF
Dmytro A. Lomonosov, Iryna I. Nadtochii
Профілактика і управління латентними ризиками PDF (Русский)
Iraida I. Stanovska, Ihor M. Shchedrov, Kateryna I. Berezovska
Особливасті прийняття рішень в проектах реконструкції муніципальних систем водопостачання PDF (English)
Anatolii Yu. Haida, Tigran G. Grigorian, Yurii M. Kharytonov, Kostiantyn V. Koshkin

Обчислювальна техніка та автоматизація

Структура систем управління польотом і багатофункціональним контрольно-вимірювальним обладнанням безпілотних літальних апаратів PDF
Sergii V. Babak