Аналіз чинників, які впливають на мікробіологічну біодеструкцію вуглеводнів нафти

Автор(и)

  • Hanna H. Trokhymenko Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0835-3551
  • Daryna V. Fedukina Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8022-5303

Ключові слова:

біодеградація, нафтопродукти, мікроорганізми, вуглеводні, нафтове забруднення, окиснення

Анотація

Проаналізовано процес мікробіологічної деградації вуглеводнів нафти й нафтопродуктів. Особливу увагу сконцентровано на біологічних чинниках і чинниках навколишнього середовища, які впливають на ступінь та швидкість біодеградації цих вуглеводнів у навколишньому природному середовищі. 

Біографії авторів

Hanna H. Trokhymenko, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Трохименко Ганна Григорівна,
канд. біол. наук, доцент 

Daryna V. Fedukina, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Федюкіна Дарина Василівна,
аспірант 

Посилання

Вибір активних штамів — деструкторів вуглеводнів, ізольованих із забруднених нафтою ґрунтів [Текст] / Т. М. Ногіна, В. С. Шадгорський, Т. У. Думанська [та ін.] // Вісник Ужгород. ун-ту. — Ужгород, 2001. — № 10. — С. 145–147.

Вытеснение вязкой нефти месторождения Цагаан-Элс (Монголия) с применением микроорганизмов [Текст] / Т. Гэрэлмаа, Л. И. Сваровская [и др.] // Актуальные проблемы

нефтегазовой отрасли Монголии: пути их решения. — 2009. — № 1 (15). — С. 89–94.

ДСТУ 4247:2003. Нафтопродукти. Метод визначення біорозщеплюваності (CEC L–33–A–93, NEQ). — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 14 с.

Коронелли, Т. В. Принципы и методы интенсификации биологического разрушения углеводородов в окружающей среде (обзор) [Текст] / Т. В. Коронелли // Прикладная биохимия и микробиология. — 1996. — Т. 32. № 6. — С. 579–585.

Нефтеокисляющая активность микрофлоры при биодеструкции вязкой нефти месторождения Зуунбаян [Текст] / Л. И. Сваровская, Л. К. Алтунина [и др.] // Добыча,

подготовка, транспорт нефти и газа: материалы. — Томск : ИОА СО РАН, 2007. — С. 231–235.

Оценка степени биодеструкции нефти методами ИК и ЯМР спектроскопии [Текст] /Л. И. Сваровская, Д. А. Филатов [и др.] // Нефтехимия. — 2009. — Т. 49. № 2. — С. 153–158.

Трофименко, Ю. В. Пути снижения негативного воздействия масел на окружающую среду [Текст] / Ю. В. Трофименко, А. В. Касаткин // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. — 2004. — № 12. — С. 18–21.

Atlas, R. M. Microbial degradation of petroleum hydrocarbons: an environmental perspective [Теxt] / R. M. Atlas // Microbiol. Rev. — 1981. — Vol. 45. — P. 180–209.

Numerical taxonomy and ecology of petroleum — degrading bacteria [Теxt] / B. Austin, J. J. Calomiris, J. D. Walker, R. R. Colwell // Appl. Environ. Microbiol. — 1977. — Vol. 34. — P. 60–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-16

Номер

Розділ

Техногенна безпека