Розвиток потенціалу регіону як запорука підвищення його конкурентоспроможності

Natalia B. Mihai

Анотація


Визначено можливості підвищення конкурентоспроможності регіону на основі аналізу її показників. Запропоновано підвищення ефективності використання потенціалу регіону  через формування регіональних кластерів.

Ключові слова


регіональна економічна політика; економічний потенціал регіону; регіональні кластери; ефективність використання персоналу; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Брикова, І. Концепція міжнародної конкурентоспроможності національного регіону та її практичний вимір [Текст] / І. Брикова // Міжнародна економічна політика. — 2006. — № 4. — С. 29–53.

Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми (аналітична доповідь Центру Разумкова) [Текст] // Національна безпека і оборона. — 2008. — № 4. — С. 2–30.

Максименко, С. Конкурентоспроможність регіонів України [Текст] / С. Максименко // Національна безпека і оборона. — 2008. — № 4. — С. 41–43.

Рожен, О. «Ауріка» — гаманець для науки [Текст] / О. Рожен // Дзеркало тижня. —2005. — № 21 (549). — С. 14.

Романюк, С. Конкурентоспроможність регіонів: теоретичні і практичні підходи [Текст] / С. Романюк // Національна безпека і оборона. — 2008. — № 4. — С. 44–46.

Семенов, Г. А. Національний кластер — новий шлях для прискорення економічного та інноваційного зростання України [Текст] / Г. А. Семенов, О. С. Богма // Вісник еконо-мічної науки України. — 2006. — № 1. — С. 127–133.

Федак, Т. Регіональні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук / Т. Федак. — Л., 2001. — 19 с.

Шнипко, О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації [Текст] / О. С. Шнипко. — К. : Наукова думка, 2003. — 334 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.