Механізми забезпечення гідної та продуктивної праці: управлінсько-праксеологічний аспект

Yuliia V. Bohoiavlenska

Анотація


Проаналізовано існуючі наукові концепції щодо гідної та продуктивної праці. Розглянуто окремі положення програм, присвячених досліджуваним питанням. Використовуючи інструментарій управлінської науки і праксеології, на основі проведеного аналізу розроблено праксеологічно-менеджерську схему управління. Визначено основу побудови механізму забезпечення гідної та продуктивної праці. 

Ключові слова


гідна та продуктивна праця; праксеологічно-менеджерська схема управління; менеджмент; менеджмент персоналу; персонал

Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленська, Ю. В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — К. : Кондор, 2005. — 332 с.

Богоявленська, Ю. В. Соціально-економічні пріоритети розвитку агропромислового комплексу України // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК [Текст] : монографія / Ю. В. Богоявленська. — Житомир : Житомирське обласне об’єднання громадської організації «Спілка економістів України», 2008. — С. 14–28.

Богоявленська, Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) [Текст] : монографія / Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар, Є. І. Ходаківський. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700 с.

Грабар, І. Г. Синергетика економічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Грабар, Є. І. Ходаківський, О. В. Вознюк [та ін.]. — Житомир : ЖДТУ, 2003. — 244 с.

Котарбинский, Т. Трактат о хорошей работе [Текст] / Т. Котарбинский ; науч. ред. Г. Х. Потапов : [пер. с польск.]. — М. : Экономика, 1975. — 271 с.

Шаріпов, Д. С. Синергетичний ефект людської праці [Текст] / Д. С. Шаріпов // Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці : зб. матеріалів ІІ Міжвузівської наук.-практ. конференції ; Житомир, 11 березня 2008 р. — Житомир : ЖДТУ, 2008. — С. 46–50.