Механізми забезпечення гідної та продуктивної праці: управлінсько-праксеологічний аспект

Автор(и)

Ключові слова:

гідна та продуктивна праця, праксеологічно-менеджерська схема управління, менеджмент, менеджмент персоналу, персонал

Анотація

Проаналізовано існуючі наукові концепції щодо гідної та продуктивної праці. Розглянуто окремі положення програм, присвячених досліджуваним питанням. Використовуючи інструментарій управлінської науки і праксеології, на основі проведеного аналізу розроблено праксеологічно-менеджерську схему управління. Визначено основу побудови механізму забезпечення гідної та продуктивної праці. 

Біографія автора

Yuliia V. Bohoiavlenska, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Богоявленська Юлія В'ячеславівна,
канд. екон. наук, доцент 

Посилання

Богоявленська, Ю. В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — К. : Кондор, 2005. — 332 с.

Богоявленська, Ю. В. Соціально-економічні пріоритети розвитку агропромислового комплексу України // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК [Текст] : монографія / Ю. В. Богоявленська. — Житомир : Житомирське обласне об’єднання громадської організації «Спілка економістів України», 2008. — С. 14–28.

Богоявленська, Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) [Текст] : монографія / Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар, Є. І. Ходаківський. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700 с.

Грабар, І. Г. Синергетика економічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Грабар, Є. І. Ходаківський, О. В. Вознюк [та ін.]. — Житомир : ЖДТУ, 2003. — 244 с.

Котарбинский, Т. Трактат о хорошей работе [Текст] / Т. Котарбинский ; науч. ред. Г. Х. Потапов : [пер. с польск.]. — М. : Экономика, 1975. — 271 с.

Шаріпов, Д. С. Синергетичний ефект людської праці [Текст] / Д. С. Шаріпов // Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці : зб. матеріалів ІІ Міжвузівської наук.-практ. конференції ; Житомир, 11 березня 2008 р. — Житомир : ЖДТУ, 2008. — С. 46–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-13

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємством