DOI: https://doi.org/10.15589/evn20140305

Синтез математичної моделі рушійно-кермового комплексу підводного апарату як об'єкту управління

Serhii M. Volianskyi

Анотація


Отримані механічні характеристики баророзвантаженого гребного електродвигуна як об'єкту управління в усьому температурному діапазоні експлуатації підводного апарату для різних заповнюючих діелектриків. Синтезована математична модель горизонтального прямолінійного руху підводного апарату, що дозволяє досліджувати методом комп'ютерного моделювання горизонтальний прямолінійний рух підводного апарату в умовах впливу зовнішнього середовища.

Ключові слова


рушійно-кермовий комплекс; підводний апарат; математична модель; баророзвантажений електродвигун

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ageev M.D., Kiselev L.V., Matvienko Yur.V. Avtonomnye podvodnye roboty. Sistemy i tekhnologii [Autonomous submarine robots. Systems and technologies]. Moscow, Nauka Publ., 2005. 400 p.

Ageev M.D. Uproshchennaya metodika rascheta dvizhiteley dlya APA [Simplified methodology of calculation of propulsion devices for АSA]. Vladivostok, Dalnauka Publ., 1995. 33−49 p.

Dyakonov V.P. MATLAB 6.6 SPI/7 + Simulink 5/6 v matematike i modelirovanii. Seriya «biblioteka professionala» [MATLAB 6.6 SPI/7 Simulink 5/6 in Mathematics and simulation. Series "Library of the Professional"]. Moscow, SOLON-Press Publ., 2005. 576 p.

Gostev V.I. Sintez nechetkikh regulyatorov system avtomaticheskogo upravleniya [Synthesis of unclear regulators of the systems of automatic control]. Kyiv, Radioamator, Publ., 2003. 512 p.

Zaychenko Yu.P. Osnovi proektuvannya іntelektualnikh sistem: Navchalniy posіbnik [Bases of planning of the intellectual systems]. Kyiv, Vidavnichiy dіm «Slovo» Publ., 2004. 352 p.

Zarubin V.S. Matematicheskoe modelirovanie v tekhnike [Mathematical design is in engineering]. Moscow, Izd-vo MGTU Publ., 2001. 496 p.

Korol Yu.M. Postroenie matematicheskoy modeli dlya avtomatizirovannogo proektirovaniya podrulivayushchikh ystroystv podvodnykh apparatov [Construction of mathematical model for the automated planning of taxiing devices of submarine vehicles]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUOS], 2005, no. 3, pp. 20–30.

Korol Yu.M. Vliyanie gidrodinamicheskikh poter na mekhanicheskie kharakteristiki kapsulirovannykh upravlyaemykh asinkhronnykh dvigateley podvodnykh apparatov [Influence of hydrodynamic losses on mechanical descriptions capsule of the guided asynchronous engines of submarine vehicles]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUOS], 2004, no. 6, pp. 15–24.

Blintsov V.S., Magula V.E. Proektirovanie samokhodnykh privyaznykh podvodnykh sistem. [Planning of the self-propelled tethered underwater systems]. Kyiv, Naukova dumka, Publ., 1997. 140 p.

Lukomskiy Yu.A., Chugunov V.S. Sistemy upravleniya morskimi podvizhnymi obektami: Uchebnik [Control system by marine movable objects]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1988. 272 p.

Spravochnik po teorii korablya: V 3 t. Pod red. Ya.I. Voytkunskogo [Guide on the Ship Theory: in 3 v. Edition by Ya.I. Voytkunskyi]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1985, vol.1. 768 p.