Алгоритмічне і програмне забезпечення розрахунків балок на нелінійно деформованій суцільній основі

Ihor L. Mykheliev

Анотація


Наведено математичну модель, розроблені алгоритм та ЕОМ-програма для розрахунку згину балок на суцільній нелінійно деформованій основі. Проведено аналіз збіжності зазначеної математичної моделі та виконані числові розрахунки компонентів напружено-деформованого стану балки в пружно-пластичній стадії.

 

Ключові слова


балка; напружено-деформований стан; пружно-пластичні деформації; нелінійно деформована основа; числові методи аналізу; алгоритми розрахунку; ЕОМ-програма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Беленький, Л. М. Расчет судовых конструкций в пластической стадии [Текст] /Л. М. Беленький. — Л. : Судостроение, 1983. — 448 с.

Бойцов, Г. В. Справочник по строительной механике корабля [Текст] : в 3 т. / Г. В. Бойцов, О. М. Палий, В. А. Постнов, В. С. Чувиковский. — Л. : Судостроение, 1982. —Т. 2. — 464 с.

Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики [Текст] / Б. П. Демидович, И. А. Марон. — М. : Наука, 1970.

Дикович, И. Л. Статика упругопластических балок судовых конструкций [Текст] / И. Л. Дикович. — Л. : Судостроение. 1967. — 264 с.

Курдюмов, А. А. Строительная механика корабля и теория упругости / А. А. Курдюмов, А. З. Локшин, Р. А. Иосифов, В. В. Козляков. — Л. : Судостроение, 1968. — 420 с.

Михелев, И. Л. Математическая модель и алгоритм расчета балок при сложном изгибе с учетом упругопластических деформаций [Эл. изд.] / И. Л. Михелев // Вісник НУК. — Миколаїв : НУК. — 2010. — № 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.