Апаратно-програмний комплекс моделювання мікропроцесорних систем керування електророзрядними технологіями

Volodymyr S. Blintsov, V. V. Diordiichuk, Sergii S. Kozyriev

Анотація


Розроблено апаратні й програмні засоби для моделювання та тестування мікропроцесорних систем керування електророзрядними технологіями з метою забезпечення надійності підтримки необхідних технологічних режимів.

Ключові слова


електророзрядні технології; технологічні режими; мікропроцесорна система керування; апаратні та програмні засоби; моделювання; тестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Блінцов В.С., Козирєв С.С. Адаптивна система керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності параметрів середовища та збурюючих впливів // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –Х., 2007. – № 2/3 (26). – С. 28-32.

Козырев С.С. Адаптивная система управления электроимпульсной установкой с использованием нечеткого регулятора // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Тематический выпуск «Техника и электрофизика высоких напряжений». - Х., 2006. – № 37. – С. 92-100.

Козирєв С.С. Методика синтезу засобами fuzzy-апроксимації інверсної моделі електровибухового перетворення енергії в умовах невизначеності // Зб. наук. праць Донец. національного техн. ун-ту. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк, 2008. – Вип. 8 (140), С. 78–81.

Управление электрогидроимпульсными процессами / И.Т. Вовк, В.Б. Друмирецкий, Е.В. Кривицкий, Л.Е. Овчинникова - Киев: Наук. думка, 1984. - 186 с.