Побудова інтерполяційних елементів кривини при моделюванні криволінійних обводів

S. A. Ustenko

Анотація


Запропоновано методику побудови інтерполяційних елементів кривини для геометричного моделювання плоских криволінійних обводів.

Ключові слова


елемент кривини; лінійний елемент кривини; інтерполяційний елемент кривини; криволінійний обвід; геометричне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко В.Д., Устенко С.А., Комар В.С. Геометричне моделювання плоских криволінійних обводів за заданим параболічним законом розподілу їх кривини // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Праці Таврійської держ. агротехн. акад. – Мелітополь: ТДАТА, 2007. – Вип. 4, т. 35. – С. 26–31.

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Спіцин В.Є. Геометричне моделювання плоских кривих із застосуванням лінійного елемента кривини // Міжвідомчий наук.-техн. зб. “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 76. - С. 43–49.

Михайленко В.Є., Лі В.Г. Дискретне моделювання на базі інтегральної моделі кривої // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 1999. – Вип. 66. – С. 3-8.

Устенко С.А. Геометричне моделювання плоских кривих із застосуванням елементів кривини // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Х.: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – Вип. 22. – С. 82–87.

Устенко С.А. Моделювання кривої із застосуванням кубічного закону розподілу її кривини // Вестник Херсон. нац. техн. ун-та. – Херсон: ХНТУ, 2008. – Вып. 2(31). - С. 480–484.

Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве. – М.: Мир, 1982. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.