Розрахунок характеристик послідовно-резонансного перетворювача з релейним регулюванням

Hennadii V. Pavlov, Andrii V. Obrubov

Анотація


Представлено математичну модель послідовно-резонансного перетворювача з релейним регулюванням, яка дозволяє розрахувати статичні характеристики. Отримано характеристики перетворювача у вигляді графіків для відносних величин та математичні вирази основних параметрів схеми.

Ключові слова


резонанс; резонансний перетворювач; резонансний контур; релейне регулювання; амплітуда коливань

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Замкнутые системы преобразования электрической энергии / В.Я. Жуйков, И.Е. Коротеев, В.М. Рябенький, Г.В. Павлов и др. / Под ред. В.Я. Жуйкова. – К.: Техніка; Братислава: Альфа, 1989. – 320 с.

Павлов Г.В., Обрубов А.В. Дискретная модель активного резонансного контура последовательно-резонансного преобразователя // Технічна електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К.: ІЕД НАНУ, 2003. – Ч. ІII. – С. 52-55.

Розанов Ю.К. Полупроводниковые преобразователи со звеном повышенной частоты. – М.: Энергоатомиздат, 1987. –184с.

Топчеев Ю.И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. – М.: Машиностроение, 1989, – 752с.