Інноваційні технології в докобудуванні

Oleksandr S. Rashkovskyi, M. H. Slutskyi

Анотація


Розроблено технологію побудови композитних плавучих доків великої підйомної сили і практично необмежених розмірів, за якою виконується безкесонне зрощування на плаву частин залізобетонного понтона по довжині та ширині без проведення підводно-технічних робіт.

Ключові слова


плавучий док; понтон; залізобетонні конструкції; розрахунок міцності; метод кінцевих елементів; безкесонне зрощування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Проектирование, технология и организация строительства композитных плавучих доков: Монография / А.С. Рашковский, Н.Г. Слуцкий, В.Н. Конов, А.В. Щедролосев, А.Н. Узлов; Под науч. ред. А.С. Рашковского. – Николаев: РАЛ-полиграфия, 2008. – 614 с.

Правила постройки корпусов судов и плавучих сооружений с применением железобетона. – К.: Регістр судноплавства України, 2007. – 120 с.

Слуцкий Н.Г. Оптимизация конструкции железобетонного понтона композитного плавучего дока // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2009. – № 2 (419). – С. 3–12. 4. Постнов В.А. Метод конечных элементов в расчетах судовых конструкций – Л.: Судостроение, 1974. – 334 с.

Зенкевич О. Метод конечных элементов в теории сооружений и в механике сплошных сред. – М.: Недра, 1974. – 240 с.

Слуцкий Н.Г. Новые направления в проектировании и технологии строительства композитных плавучих доков большой подъемной силы // Матер. науч. симпоз. «Актуальные проблемы проектирования и эксплуатации судов».– О.: Черноморье, 2008. – С. 18–23.

Рашковский А.С., Слуцкий Н.Г., Кошкин К.В. Методологические основы управления проектами строительства композитных плавучих сооружений: Монография. - Николаев: НУК, 2005. - 224 с.

Слуцкий Н.Г. Разработка технологии строительства композитных плавучих доков большой подъемной силы // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2007. – № 3 (414). – С. 3–10.

Слуцкий Н.Г. Сращивание на плаву частей железобетонного понтона композитного плавучего дока большой подъемной силы // Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований». – О., 2007. – Т. 1: Транспорт. – С. 18–22.

Патент № 7809 Україна, МПК В 63 В 9/00. Спосіб стикування підводних частин залізобетонної плавучої споруди / М.Г. Слуцький, В.Ф. Маломан. Заявлено 17.11.04; Опубл. 15.07.05. – К.: Промислова власність, 2005. – № 7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.