Канонічний вигляд загальних рівнянь руху твердих тіл в рідині

Yurii M. Korol

Анотація


Відповідно до законів теоретичної механіки отримано в загальному вигляді систему рівнянь руху твердого тіла й рідини, що його оточує. Запропоновано схему спільного розв’язання рівнянь кінематики та гідродинаміки, яка дозволила істотно підвищити точність моделювання. Як приклад наведено розв’язання нестаціонарної задачі про вихід судна на режим глісування з використанням CFD комплексу FlowVision.

Ключові слова


рівняння руху; тіло; рідина; схема розв’язування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кирхгоф, Г. Механика. Лекции по математической физике [Текст] / Г. Кирхгоф. –М. : ИАН СССР, 1962. – 404 с.

Король, Ю. М. Моделирование процесса глиссирования в программном комплексе FlowVision [Текст] / Ю. М. Король, Ле Куок Ван // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : Издательство НУК, 2010. – № 5 (434). – С. 19–26.

Система моделирования движения жидкости и газа FlowVision [Текст]. – М. : ООО «ТЕСИС», 1999–2009. – 305 с.

Wilcox, D. C. Turbulence modeling for CFD [Теxt] / D. C. Wilcox. – La Caňada, California : DWC Industries Inc., 1994. – 477 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.