Апаратна реалізація log-MAP декодера для турбо-кодів

Автор(и)

  • Anatolii Y. Kulik Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Ukraine
  • Serhii H. Kryvohubchenko Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Ukraine
  • Yurii Yu. Ivanov Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Ukraine

Ключові слова:

турбо-код, log-MAP, турбо-кодова система, апаратна архітектура, моделювання BER

Анотація

Розглянуто алгоритм log-MAP, який є одним з методів роботи з перспективним для корекції помилок турбо-кодом. Наведено алгоритм роботи декодера для «жорсткого» та «м’якого» знаходження рішень. Показано математичний апарат для розрахунку метрик та розроблено апаратну архітектуру для роботи з log-MAP декодером. Подано моделювання для алгоритму log-MAP для турбо-коду з різною довжиною блока та при збільшенні ітерацій декодування.

Біографії авторів

Anatolii Y. Kulik, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Кулик Анатолій Ярославович,
 д-р техн. наук, професор 

Serhii H. Kryvohubchenko, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Кривогубченко Сергій Григорович,
канд. техн. наук, доцент 

Yurii Yu. Ivanov, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Іванов Юрій Юрійович,
студент 

Посилання

Кулик, А. Я. Перспективи застосування турбо-коду в інформаційно-вимірювальних системах та системах контролю [Текст] / А. Я. Кулик, Ю. Ю. Іванов // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах : матеріали I міжнар. наук. конф. − Вінниця : ВНТУ, 2011. – С. 189.

Кулик, А. Я. Турбо-код: властивості та застосування для завадостійкого кодування [Текст] / А. Я. Кулик, С. Г. Кривогубченко, Ю. Ю. Іванов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2 (22). – С. 25–33.

Neubauer, A. Coding Theory: Algorithms, Architectures and Applications [Text] / A. Neubauer, J. Freudenberger, V. Kuhn. − Chippenham : John Wiley & Sons Ltd, 2007. − 362 p.

Ould-Cheikh-Mouhamedou, Y. Enhanced Max-Log-APP and Enhanced Log-APP Decoding for DVB-RCS [Text] / Y. Ould-Cheikh-Mouhamedou, P. Guinand, P. Kabal // Intern Symp. Turbo Codes. − Brest (France). – 2003. − P. 259–262.

Sabeti, L. New Design of a MAP Decoder [Electronic resource] / L. Sabeti. − Access mode: http://www.vlsi.uwindsor.ca.

Single- and Multi-Carrier CDMA. Multi-User Detection, Space-Time Spreading, Synchronisation and Standards [Text] / L. Hanzo, L-L. Yang, E-L. Kuan, K. Yen. – New York : John Wiley & Sons Inc, 2003. – 1077 p.

Valenti, M. An Efficient Software Radio Implementation of the UMTS Turbo Codec [Electronic resource] / M. Valenti. – Access mode: http://www.csee .wvu.edu.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-25

Номер

Розділ

Інформатика