Апаратна реалізація log-MAP декодера для турбо-кодів

Anatolii Y. Kulik, Serhii H. Kryvohubchenko, Yurii Yu. Ivanov

Анотація


Розглянуто алгоритм log-MAP, який є одним з методів роботи з перспективним для корекції помилок турбо-кодом. Наведено алгоритм роботи декодера для «жорсткого» та «м’якого» знаходження рішень. Показано математичний апарат для розрахунку метрик та розроблено апаратну архітектуру для роботи з log-MAP декодером. Подано моделювання для алгоритму log-MAP для турбо-коду з різною довжиною блока та при збільшенні ітерацій декодування.

Ключові слова


турбо-код; log-MAP; турбо-кодова система; апаратна архітектура; моделювання BER

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулик, А. Я. Перспективи застосування турбо-коду в інформаційно-вимірювальних системах та системах контролю [Текст] / А. Я. Кулик, Ю. Ю. Іванов // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах : матеріали I міжнар. наук. конф. − Вінниця : ВНТУ, 2011. – С. 189.

Кулик, А. Я. Турбо-код: властивості та застосування для завадостійкого кодування [Текст] / А. Я. Кулик, С. Г. Кривогубченко, Ю. Ю. Іванов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2 (22). – С. 25–33.

Neubauer, A. Coding Theory: Algorithms, Architectures and Applications [Text] / A. Neubauer, J. Freudenberger, V. Kuhn. − Chippenham : John Wiley & Sons Ltd, 2007. − 362 p.

Ould-Cheikh-Mouhamedou, Y. Enhanced Max-Log-APP and Enhanced Log-APP Decoding for DVB-RCS [Text] / Y. Ould-Cheikh-Mouhamedou, P. Guinand, P. Kabal // Intern Symp. Turbo Codes. − Brest (France). – 2003. − P. 259–262.

Sabeti, L. New Design of a MAP Decoder [Electronic resource] / L. Sabeti. − Access mode: http://www.vlsi.uwindsor.ca.

Single- and Multi-Carrier CDMA. Multi-User Detection, Space-Time Spreading, Synchronisation and Standards [Text] / L. Hanzo, L-L. Yang, E-L. Kuan, K. Yen. – New York : John Wiley & Sons Inc, 2003. – 1077 p.

Valenti, M. An Efficient Software Radio Implementation of the UMTS Turbo Codec [Electronic resource] / M. Valenti. – Access mode: http://www.csee .wvu.edu.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.