Керування самохідними прив’язними підводними системами у режимі комбінованого застосування

Автор(и)

  • Viktor A. Nadtochii Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3869-3546

DOI:

https://doi.org/10.15589/evn20140107

Ключові слова:

самохідна прив’язна підводна система, автоматичне керування, режими роботи, алгоритми керування

Анотація

Сформульовано задачу автоматичного керування морською рухомою системою типу «судно-носій – пошукова самохідна прив’язна підводна система» у режимі комбінованого застосування. Розроблено узагальнену структуру автоматичного керування досліджуваної системи з урахуванням чотирьох основних етапів її роботи.

Біографія автора

Viktor A. Nadtochii, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Надточій Віктор Анатолійович,
аспірант 

Посилання

Vyalyshev A.I. et al. Aspekty tekhnologii i strategii obsledovaniya PPOO v Baltiyskom more [Aspects of technology and strategy of the inspection of the PCOR in the Baltic Sea]. Podvodnye tekhnologii i mir okeana –Underwater Technologies and World of Ocean, 2006, no. 5–6, pp. 50–56.

Blintsov V.S., Magula V.E. Proektirovanie samokhodnykh privyaznykh podvodnykh system [ROVs design]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1997. 140 p.

Blintsov V.S. Privyaznye podvodnye sistemy [Tethered underwater systems]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1998. 232 p.

Blintsov S.V., Doan Fuk Tkhy Osoblyvosti hrupovoho keruvannia avtonomnymy pidvodnymy aparatamy pry vykonanni poshukovykh robit [Special features of the group control of autonomous underwater vehicles when performing search operations]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies], 2013, no. 6/9, issue 66, pp. 56–60.

Gorodetskiy V.I. Kollektivnoe povedenie avtonomnykh agentov (s prilozheniem k komandnoy rabote avtonomnykh podvodnykh robotov) (Collective behavior of autonomous agents (with application to the group work of autonomous underwater robots)). SPII RAN – SPIIA of RAS, 2010. Available at: http://space.iias.spb.su.

Dikarev V.I., Zarenkov V.A., Zarenkov D.V. Metody i sredstva ob-naruzheniya obektov v ukryv-ayushchikh sredakh [Methods and means of the detection of objects in the concealment environment]. Saint Petersburg, Nauka i tekhnika Publ., 2004. 280 p.

Kostenko D.V. Vplyv konstruktyvnykh parametriv pryviaznykh pidvodnykh system na yikhni ek-spluatatsiini kharakterystyky. Candidate’s Diss. [Influence of the design parameters of tethered underwater systems on their performance characteristics. Candidate’s Diss.]. Mykolaiv, 2003.

Kostenko D.V. Modelirovanie kombinirovannoy privyaznoy podvodnoy sistemy [Modeling of the combined tethered underwater system]. Zbirnyk naukovykh prats UDMTU [Collection of Scientific Publications of USMTU], 2001, no. 1, issue 373, pp. 47–53.

Pichugin S. Sostoyanie i perspektivy razvitiya sistem gidroaku-sticheskogo nablyudeniya VMS SShA [Current state and development prospects of the sound surveillance systems of the US Navy]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie – Foreign Military Review, 2010, no. 6, pp. 61–70.

Podvodnye tekhnologii i sredstva osvoeniya Mirovogo okeana [Underwater technologies and means of the development of the World Ocean]. Moscow, Oruzhie i tekhnologii Publ., 2011. 780 p.

Kiselev L.V., Inzartsev A.V., Bychkov I.V., Maksimkin N.N., Khmelnov A.Ye., Kenzin M.Yu. Situatsionnoe upravlenie gruppirovkoy avtonomnykh podvodnykh robotov na osnove geneticheskikh algoritmov [Situational control of the group of autonomous underwater robots on the basis of genetic algorithms]. Podvodnye issledovaniya i robototekhnika – Underwater investigations and robotics, 2009, no. 2, issue 8, pp. 34–43.

Tufanov I.Ye., Shcherbatyuk A.F. Razrabotka algoritmov gruppovogo povedeniya ANPA v zadache obsledovaniya lokalnykh neodnorodnostey mor-skoy sredy [Development of algorithms of the AUV group behavior in the problem of inspecting local inhomogeneities of the marine environment]. Upravlenie bolshimi sistemami – Large-scale Systems Control, 201, issue 36, pp. 262–284.

Fillips Ch., Kharbor R. Sistemy upravleniya s obratnoy svyazyu [Control systems with feedback]. Moscow, Laboratoriya Bazovykh Znaniy Publ., 2001. 616 p.

Glushkov V.M., Amosov N.M., Artemenko I.A. Entsiklopediya kibernetiki. Vol. 2 [Encyclopedia of Cybernetics. Vol. 2]. Kyiv, 1974.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-26

Номер

Розділ

Електротехніка