Підвищення промислової і екологічної безпеки шахтних вентиляторів головного провітрювання

Oleksandr V. Radionov

Анотація


Розроблено математичну модель і з її допомогою проаналізовано інтенсивність тепловиділення в зазорі магніторідинного герметизатора при додаванні в робочий зазор феромагнітного мікронного порошку. Доведено можливість розширення галузі застосування магніторідинного герметизатора на вентиляторах головного провітрювання.

Ключові слова


магнітна рідина; феромагнітний порошок; магніторідинний герметизатор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Коваль, А. Н. Основные направления повышения техногенной безопасности и энергетической эффективности стационарных установок на предприятиях угольной отрасли [Текст] / А. Н. Коваль, В. И. Мелковский, Н. А. Чехлатый // Вестник МАНЭБ. – 2013. – № 2. – С. 23–28.

Ландау, Л. Д. Теоретическая физика [Текст] / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Физматлит, 2003. – Т.VIII. Электродинамика сплошных сред. – 736 с.

Особенности проектирования магнитожидкостных герметизаторов шахтного оборудования [Текст] / А. С. Хабазня, А. В. Радионов, А. Н. Виноградов, А. В. Казакуца // Уголь Украины. – 2010. – Вып. 2 (648). – С. 29–33.

Пат. на корисну модель № 78379 Українf, МПК F165 15 140. Магніторідинне ущільнення з автоматичним коригуванням робочого зазору [Текст] / Радіонов О. В., Виноградов О. М. – № U 2012 13240; і заявл. 20.11.12 ; опубл. 11.03.13, Бюл. № 5.

Покровский, В. Н. Статистическая гидромеханика разбавленных суспензий [Текст] / В. Н. Покровский. − М. : Наука, 1977. – 135 с.

Стешенко, В. А. Исследование напряженного состояния рабочих колес шахтных вентиляторов главного проветривания, отработавших нормативные сроки службы [Текст] / В. А. Стешенко, Е. В. Толошина // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок : зб. наук. пр. – Донецьк : НДІГМ ім. М.М. Федорова, 2008–2009. – Вип. 102–103. – С. 150−163.

Технічне обслуговування та ремонт шахтних стовбурів [Текст] / І. Г. Манец, Б. А. Грядущий, В. В. Левіт [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Сторчака. – 4-е вид., перероб. і доп. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – Т. 1. – 409 с.

Inversion of Magnetic forces Between Microparticles and Its Effect on the Magnetorheology of Extremely Bidisperse Magnetic Fluids [Text] / M. T. Lopez-Lopez, G. Bossis, J. D. G. Duran, A. Gomez-Ramirez, P. Kuzhir, L. Iskakova, A. Yu. Zubarev // J. of Nanofluids 2003. − Vol. 2. − P. 85−93.

Haloing in bimodal magnetic colloids: The role of field-induced phase separation [Text] / C. Magnet, P. Kuzhir, G. Bossis, A. Meunier, L. Suloeva, A. Zubarev // Physical Review E. – 2012. – Vol. 86.

Lopez-Lopez, M. T. Repulsive force between two attractive dipoles mediated by nanoparticels inside a ferrofluid [Text] / M. T. Lopez-Lopez, A. Yu. Zubarev, G. Bossis // Soft Matter. – 2010. – Vol. 6. – P. 4346–4349.

Zubarev, A. Yu. On the theory of rheological properties of magnetic suspensions [Text] / A. Yu. Zubarev, L. Iskakova // Physica A. − 2007. − Vol. 382. − P. 378−388.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.