Генерування випадкових чисел з розподілом гауcса на основі перетворення джонсона із сім’ї SU

Автор(и)

Ключові слова:

випадкові числа, розподіл Гаусса, перетворення Джонсона

Анотація

Удосконалено метода генерування гауссівських випадкових чисел на основі нормалізуючого перетворення Джонсона із сім’ї SU, який на відміну від існуючих методів для генерування одного значення гауссівської випадкової величини потребує тільки одного значення випадкової величини з рівномірним розподілом.

Біографія автора

Serhii B. Prykhodko

Приходько Сергій Борисович,
д-р техн. наук, доцент
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Посилання

Вероятностные методы в вычислительной технике [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. ЭВМ / А. В. Крайников, Б. А. Курдиков, А. Н. Лебедев [и др.] ; под ред. А. Н. Лебедева и Е. А. Чернявского. – М. : Высш. шк., 1986. – 312 с.

Приходько, С. Б. Моделювання гаусівських випадкових величин на основі перетворення Джонсона із сім’ї SB [Текст] / С. Б. Приходько // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2012. – Т. 2, № 1. – С. 64–69.

Приходько, С. Б. Аналитическая зависимость для выбора распределения Джонсона семейства SL [Текст] / С. Б. Приходько, Л. Н. Макарова // Вестник ХНТУ. – Херсон : ХНТУ, 2012. – № 2 (45). – С. 101–104.

Ситнік, В. Ф. Імітаційне моделювання [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Ситнік, Н. С. Орленко. – К. : КНЕУ, 1998. – 232 с.

Форсайт, Дж. Машинные методы математических вычислений [Текст] / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер. – М. : Мир, 1980. – 279 с.

Gaussian Random Number Generators [Electronic resource] / D. B. Thomas, W. Luk, P. H. W. Leong, J. D. Villasenor // ACM Computing Surveys. – Vol. 39. – No. 4. – Article 11. – 2007. – P. 1–38. – Access mode: http://www.cse.cuhk.edu.hk.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-15

Номер

Розділ

Обчислювальна техніка та автоматизація