Вплив лунок на аерогідродинамічний опір пластини, кулі та кругового циліндра

Yuliia S. Bodnarchuk

Анотація


Виконано числовий аналіз впливу кількості і форм лунок на опір тіл канонічної форми.

Ключові слова


опір; куля; пластина; круговий циліндр; лунка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Девнин, С. И. Силы, действующие на цилиндр малого удлинения [Текст] /С. И. Девнин //Аэрогидромеханика плохообтекаемых конструкций. – Л., 1983 – C. 101.

Шлихтинг, Г. Пограничный слой на пластине [Текст] / Г. Шлихтинг // Теория пограничного слоя. – М., 1974. – C. 132.

Katsumi, Aoki. Aerodynamic characteristic and flow pattern on dimples structure of a sphere [Text] /Koji Muto // Hiroo Okanaga and Yasuki Nakayama. – Flucome 2009. – P. 7.