Методи, моделі і інформаційні технології проектів і програм розвитку наукоємних виробництв

Автор(и)

  • Oleksandr M. Voznyi Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8262-4543
  • Anatolii Yu. Haida Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8217-5044
  • Kostiantyn V. Koshkin Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2545-1388
  • Oleksandr M. Shamrai ПАТ «Вадан Ярдс Океан», м. Миколаїв, Ukraine

Ключові слова:

наукоємні виробництва, проекти й програми розвитку, створення та функціонування конкурентоспроможних підприємств

Анотація

Розглянуті правове поле, умови створення та функціонування наукоємних виробництв. Наведені приклади реалізації проектів ефективних підприємств у різних галузях економіки, для створення яких використані відповідні методи, моделі та інформаційні технології.

Біографії авторів

Oleksandr M. Voznyi, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Возний Олександр Михайлович,
канд. техн. наук

Anatolii Yu. Haida, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Гайда Анатолій Юліанович,
старш. викл.

Kostiantyn V. Koshkin, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Кошкін Костянтин Вікторович,
д-р техн. наук, проф. 

Oleksandr M. Shamrai, ПАТ «Вадан Ярдс Океан», м. Миколаїв

Шамрай Олександр Миколайович,
інж.

Посилання

Баркалов, С. А. Математические основы управления проектами [Текст] : учеб. пособие / С. А. Баркалов, В. И. Воропаев, Г. И. Секлетов [и др.] ; под ред. В. Н. Буркова. —

М. : Высш. школа, 2005. — 423 с.

Бендиков, М. А. Интеллектуальный капитал развивающейся фирмы: проблемы идентификации и измерения [Текст] / М. А. Бендиков, Е. В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. — № 4. — С. 6–99.

Бурков, В. Н. Теория активных систем: состояние и перспективы [Текст] / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. — М. : СИНТЕГ, 1999. — 128 с.

Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач [Текст] : учеб. пособие / Ф. П. Васильев. — М. : Наука, 1988. — 552 с.

Возный, А. М. Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития наукоемких производств [Текст] : монография / А. М. Возный, В. В. Драгомиров, А. Я. Казарезов, К. В. Кошкин [и др.]. — Николаев : НУК, 2009. — 194 с.

Гончар, А. Коммерциализация украинского интеллекта [Текст] / А. Гончар // Діловий вісник. — 2003. — № 3. — С. 53–55.

Ефімова, Н. В. Фактори ризику регіональних інвестицій. Методика ранжування регіонів за ступенем ризику інвестиційної діяльності [Текст] / Н. В. Ефімова, О. В.Пащенко // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. — Хмельницький : ХНУ, 2005. — Т. 3 (71), № 4.2. — С. 99–101.

Кошкин, К. В. Управление портфелями проектов конкурентоспособного судостроительного предприятия [Текст] / К. В. Кошкин, А. М. Возный, А. Н. Шамрай // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. — Луганск, 2008. — № 2 (26). — С. 138–142.

Павлов, А. А. Математические основы управления проектами наукоемких производств [Текст] : монография / А. А. Павлов, С. К. Чернов, К. В. Кошкин, Е. Б. Мисюра. — Николаев : НУК, 2006. — 208 с.

Пащенко, О. В. Особливості інвестиційного клімату суднобудування України та перспективи його покращення [Текст] / О. В. Пащенко, Н. В. Марущак // Зб. наук. праць

Одес. нац. морського ун-ту. — О. : ОНМУ, 2007. — Т. 6. — С 56–60.

Перспективы развития мирового рынка высоких технологий [Текст] // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2002. — С. 49–51.

Рижков, С. С. Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки [Текст] : монографія / С. С. Рижков, В. С. Блінцов, В. Ф. Квасницький, К. В. Кошкін [та ін.]. — Миколаїв : НУК, 2009. — 356 с.

Романчук, Н. П. Методические основы управления сложными проектами структуризации в судостроении [Текст] : монография / Н. П. Романчук, А. С. Рашковский,

К. В. Кошкин. — Николаев : НУК, 2004. — 124 с.

Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы [Текст] / Д. Рутковская, М. Пименский, Л. Рутковский. — М. : Горячая линия–Телеком, 2006. — 383 с.

Украина: панорама судостроения [Текст] /Судоходство. — 2006. — № 5. — С. 24–26.

Черненко, Р. Судостроение Украины: десять лет самостоятельного развития [Текст] / Р. Черненко / Судостроение. — 2001. — № 6. — С. 63

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-12

Номер

Розділ

Управління проектами