Нові конструкції палубних перекрить для суден з підпалубними цистернами

Mykola O. Tsybenko, Oleksandr S. Kryvtsov

Анотація


Для конструкцій сучасних суден з підпалубними цистернами запропоновані нові типи палуб, які виконують функції похилих стінок підпалубних цистерн та є одночасно верхніми палубами, що знижує металомісткість корпусу і трудомісткість  його виготовлення. Показане вирішення виникаючих при цьому проблем, наведені порівняльні характеристики двох типів конструкцій.

Ключові слова


металомісткість; трудомісткість, палуба; підпалубні цистерни

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Барабанов, Н. В. Конструкция корпуса морских судов [Текст] / Н. В. Барабанов, А. И. Максимаджи. — 2-е изд. — Л., 1969.

Топалов, В. Аварий на балкерах станет меньше [Текст] / В. Топалов, В. Торский, В. Березовский. — О. : ОГМА, 2006

Тхань Лам Нгуен. Сопоставление требований общих правил МАКО и правил РМРС (на примере конструкций навалочника с одинарным бортом) [Текст] / Тхань Лам Нгуен. — СПб. : СПбГМТУ, 2009.

Цыбенко, Н. А. Проектирование корпусных конструкций судов для навалочных грузов и судов для навалочных грузов и нефти [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук /Н. А. Цыбенко. — Николаев, 1988.

IMO Performance Standard for Protective Coatings IACS Procedural Requirement on Application of IMO PSPC under IACS [Text]. Common Structural Rules for Bulk Carriers. www.oecd.org/dataoecd/16/61/37882839.pdf.