Оптимізація геометричних параметрів профілю лопатки із застосуванням генетичного алгоритму

S. A. Ustenko

Анотація


Запропоновано використовувати генетичний алгоритм, оснований на методі випадкового пошуку, для знаходження екстремуму цільової функції при розв’язанні задачі оптимізації геометричних параметрів профілю лопатки турбомашини.

Ключові слова


оптимізація; геометричні параметри; профіль лопатки; модель каналу; генетичний алгоритм; обчислювальна газодинаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, А. В. Аэродинамика проточной части паровых и газовых турбин: расчеты, исследования, оптимизация, проектирование [Текст] : монография / А. В. Бойко,

А. В. Гаркуша. — Харьков : ХГПУ, 1999. — 360 с.

Борисенко, В. Д. Впровадження досліджень з геометричного моделювання у практику створення проточних частин турбомашин [Текст] / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — 2003. — Вип. 73. — С. 72–77.

Левенберг, В. Д. Судовые турбоприводы [Текст] : справочник / В. Д. Левенберг. — Л. : Судостроение, 1983. — 328 с.

Михайленко, В. Є. Шляхи підвищення ефективних показників осьових і радіальних турбомашин [Текст] / В. Є. Михайленко, С. А. Устенко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». — 2009. — Вип. 81. —С. 3–10.

Повх, И. Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении [Текст] / И. Л. Повх. —М.; Л. : Машиностроение, 1965. — 480 с.

Устенко, С. А. Комп’ютерна реалізація методів геометричного моделювання плоских кривих ліній із застосуванням графіків розподілу їх кривини [Текст] / С. А. Устенко // Науковий потенціал вищої школи : зб. наук. пр. — 2008. — С. 73–77.

Устенко, С. А. Побудова геометричної моделі плоского перерізу лопатки для газодинамічних розрахунків в системі FLOW VISION [Текст] / С. А. Устенко // Геометричне та комп’ютерне моделювання / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — 2009. — Вип. 25. — С. 153–158.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.