Формування інформаційної системи управління проектом на передінвестиційній фазі

Ivan V. Holikov

Анотація


Сформована інформаційна система управління проектом виробництва, яка дозволяє управляти інформаційними потоками на фазі передінвестиційного дослідження з урахуванням усього життєвого циклу. Дані рекомендації з вибору початкового вектора незалежних змінних, описані інформаційні потоки щодо оптимізації та вибору паретооптимальних варіантів проекту.

Ключові слова


інформаційна система; параметри інвестиційно-інноваційного проекту; передінвестиційна фаза; нечіткі інтервали; критерії ефективності; оптимізація параметрів

Повний текст:

PDF

Посилання


Голіков, І. В. Вдосконалення інвестиційно-інноваційних процесів птахопереробних підприємств АПК [Текст] / І. В. Голіков // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 11–13 квітня 2007 р.). – С. 343–344.

Голиков, И. В. Решение задач инвестиционного проектирования в программном комплексе MCIExpert [Текст] / И. В. Голиков // Труды Одесского политехнического университета. — Вып. «Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам». — 2004. — Спецвыпуск : в 3 т. — Т. 1. — С. 178 -181.

Шарп, У. Александер. Инвестиции [Текст] / У. Александер Шарп : [пер. с англ.]. — М. : Инфра-М, 2003. — 1028 с.

UNIDO Manuel For The Preparation Of Indusrial Feasibility Studies [Text]. — Vienna : UNIDO, ID/206, 1986. — 469 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.