Дослідження газодинаміки і теплопереносу турбулентних газових середовищ за допомогою голографічної інтерферометрії

Sergiy S. Ryzhkov

Анотація


Досліджені газодинаміка і теплоперенос турбулентних газових середовищ за допомогою голографічної інтерферометрії. Використані сучасні теоретичні (за допомогою програми Ansys) та експериментальні (на спеціально розробленій установці, з використанням візуалізації потоку) напрямки досліджень характеристик потоку в елементах газоочисних пристроїв. Комплексне використання перерахованих методів дає можливість одержати якісну та кількісну інформацію про гідродинамічні характеристики потоку і вдосконалити газоочисні пристрої. 

Ключові слова


газодинаміка; голографія; турбулентне середовище; теплоперенос

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


А. с. 1783292 СССР, МКИ G 01 B 9/02. Установка для изучения гидродинамических течений методом голографической интерферометрии [Текст] / С. С. Рыжков, Г. Ф. Романовский, Ю. Г. Золотой, С. И. Липатников (CCCР). — 4899861/25 ; заявл. 08.01.92; опубл. 23.12.92, Бюл. № 47. — 3 с.

Басок, Б. И. Термофоретическая очистка воздуха в энергетическом оборудовании [Текст] / Б. И. Басок, С. С. Рыжков // Промышленная теплотехника. — 2003. — № 5. — С. 45–50.

Басок, Б. И. Исследование влияния температуры на процесс улавливания высокодисперсных частиц аэрозоля в гладком канале [Текст] / Б. И. Басок, С. С. Рыжков, А. А. Авраменко // Промышленная теплотехника : междунар. науч.-прикл. журнал. — 2006. — № 1. — С. 67–75.

Вест, Ч. Голографическая интерферометрия [Текст] / Ч. Вест. — М. : Мир, 1982. — 504 с.

Калинин, Э. К. Интенсификация теплообмена в каналах [Текст] / Э. К. Калинин,. А. Дрейцер, С. А. Яхро. — М. : Машиностроение, 1972. — 220 с.

Медников, Е. П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей [Текст] / Е. П. Медников. — М. : Наука, 1981. — 176 с.

Письменный, Е. Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб [Текст] / Е. Н. Письменный // Альтерпес. — К., 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.