Числове моделювання осадження високодисперсних частинок у проточній частині сепараційного обладнання

Автор(и)

  • Sergiy S. Ryzhkov Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна https://orcid.org/0000-0002-2201-6172
  • Serhii Yu. Pastukhov Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна https://orcid.org/0000-0001-5573-2629

Ключові слова:

числове моделювання, газоочистка, сепарація, дисперсна фаза, фільтрація

Анотація

Виконано моделювання осадження високодисперсних рідких частинок в елементі сепараційного обладнання. Досліджено залежність гідродинамічних харак-теристик потоку та сумарного коефіцієнта осадження рідких частинок у діапазоні вхідних швидкостей 15...30 м/с для частинок діаметром 10–6...10–5 м.

Біографії авторів

Sergiy S. Ryzhkov, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Рижков Сергій Сергійович,
канд. техн. наук, доцент

Serhii Yu. Pastukhov, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Пастухов Сергій Юрійович,
магістр 

Посилання

Ounis, H. Brownian Diffusion of Submicrometer Particles in the Viscous Sublayer [Text] / H.Ounis, G. Ahmadi, J. B. McLaughlin // Journal of Colloid and Interface Science, — 1991. —143 (1). — Р. 266–277. (для уравнения движения – для нахождения силы сопротивления для единицы массы частицы).

Ryzhkov, S. S. Jet-contact separator of exhaust gases of ship engines [Text] / S. S. Ryzhkov //Proceedings of the third international conference on marine industry. — Varna, Bulgaria,

— Nr. 2. — P. 137–145.

Басок, Б. И. Исследование влияния температуры на процесс улавливания высокодисперсных частиц аэрозоля в гладком канале [Teкст] / Б. И. Басок, С. С. Рыжков // Про-

мышленная теплотехника. — 2006. — № 3. — С. 141–145.

Басок, Б. И. Экспериментальная установка для исследования процессов утилизации дисперсных частиц в двухфазном потоке [Teкст] / Б. И. Басок, С. С. Рыжков // Промышленная теплотехника. — 2006. — № 4.

Рыжков, С. С. Экологические ресурсосберегающие технологии для промышленной теплотехники на основе дисперсных двухфазных сред [Teкст] / С. С. Рыжков,

Б. И. Басок // Промышленная теплотехника. — 2001, № 4–5.

Рыжков, С. С. Применение RSM модели для исследования газодинамики 3D элемента сепарационного оборудования [Teкст] / С. С. Рыжков, С. Ю. Пастухов // Зб. наук. праць

НУК. — Миколаїв : НУК, 2009. — № 2 (425). — С. 170–176.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-06

Номер

Розділ

Галузеве машинобудування