Методика визначення проектних параметрів самохідної прив’язної підводної системи для режиму усталеного руху

Автор(и)

Ключові слова:

самохідна прив’язна підводна система, підводний апарат-робот, кабель- трос, проектні параметри

Анотація

Розроблено методику кількісного визначення реально досяжних проектних параметрів самохідної прив’язної підводної системи для заданого режиму усталеного синхронного руху з судном-носієм. 

Біографії авторів

Oleksandr V. Blintsov, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Блінцов Олександр Володимирович,
канд. техн. наук, доцент 

Oleksandr M. Kyryziuk, Міністерство оборони України, м. Київ

Киризюк Олександр Миколайович,
капітан І рангу 

Посилання

Агеев, М. Д. Автономные подводные роботы: системы и технологи [Текст]

/ М. Д. Агеев, Л. В. Киселев, Ю. В. Матвиенко [и др.] ; под общ. ред. М. Д. Агеева. – М. : Наука, 2005. – 398 с.

Блінцов, В. С. Дослідження впливу конструктивних параметрів самохідного прив'язного підводного робота на його експлуатаційні характеристики [Текст]

/ В. С. Блінцов, О. М. Киризюк // Восточно-европейский журнал передовых техноло-гий. – Х., 2009. – № 1/5(37). – С. 38–42.

Блинцов, В. С. Привязные подводные системы [Текст] / В. С. Блинцов. – К. : Наукова думка, 1998. – 232 с.

Блинцов, В. С. Проектирование самоходных привязных подводных систем [Текст] / В. С. Блинцов, В. Э. Магула. – К. : Наукова думка, 1997. – 140 с.

Блінцов, О. В. Керування прив’язним підводним апаратом за даними про форму його кабель-троса в умовах невизначеності [Текст] / О. В. Блінцов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 6(423). – С. 136–143.

Блінцов, О. В. Підвищення ефективності розрахунків характеристик кабель-троса прив’язної підводної системи як об’єкта керування [Текст] / О. В. Блінцов

// Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., 2008. – Вып. 2/2(32).

– С. 36–40.

Блінцов, О. В. Синтез залежності між силою гідродинамічного опору та діа-метром кабель-троса підводного апарата-робота [Текст] / В. С. Блінцов, О. М. Киризюк

// Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 6(429). – С. 55–61.

Костенко, В. В. Исследование влияния кабеля связи на маневренность телеуправляемого подводного аппарата [Текст] / В. В. Костенко, И. Г. Мокеева

// Подводные исследования и робототехника. – Владивосток : ИПМТ ДВО РАН, 2009. – № 1(7). – С. 22–27.

Павлов Г. В. Синтез системи автоматичного керування лебідкою кабель-троса самохідної прив’язної підводної системи [Текст] / Г. В. Павлов, О. В. Блінцов

// Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту : у 2 ч. – Кременчук : КДПУ, 2008.

– Вип. 4/2008 (51), ч. II. – С. 97–99.

Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations / National Research Council of the National Academies. – Washington, D.C. : The National Academies Press, 2005. – 256 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-04

Номер

Розділ

Кораблебудування