Початкове проектування балонів для CNG-газовозів

Volodymyr V. Zaitsev, Valerii V. Zaitsev

Анотація


Розроблено методику початкового проектування CNG-балонів, які призначені для використання в якості вантажних ємностей нового покоління газовозів – CNG-газовозів, які будуть перевозити метан під високим тиском. Наведено властивості метану в залежності від його температури і тиску. Дані результати розрахунків на міцність CNG-балонів методом кінцевих елементів. Зроблено висновки і розроблено рекомендації з проектування CNG-балонів для CNG-газовозів.

Ключові слова


CNG-балон; CNG-газовоз; метан; проектування; стійкість; метод кінцевих елементів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1972. – 720 с.

Веревкин С.И., Корчагин В.А. Газгольдеры. – М.: Стройиздат, 1966. – 240 с.

Григорьев Л.Я. Судовые сосуды, работающие под давлением (определение напряжений и деформаций). – Л.: Судостроение, 1965. – 196 с.

Зайцев В.В., Еганов А.Е., Толышев Э.В. Технико-экономические вопросы проектирования и строительства систем морской транспортировки газов: Учебное пособие. – Николаев: УГМТУ, 2002. – 150 с.

Зайцев В.В., Коробанов Ю.Н. Суда-газовозы. – Л.: Судостроение, 1990. – 304 с.

Лессинг Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Стальные листовые конструкции. – М.: Госстройиздат, 1956. – 480 с.

Металлические конструкции. - 4-е изд., перераб. / Под общ. ред. Е.И. Беленя. – М.: Стройиздат, 1973. – 688 с.

Патент 33882 Україна, МПК (2006) F17C 5/00. Спосіб транспортування стиснутого природного газу / Є.І. Крижанівський, В.В. Зайцев, Г.Ф. Романовський, О.М. Карпаш, М.І. Гончарук, Д.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев; Є.І. Крижанівський, В.В. Зайцев, Г.Ф. Романовський, О.М. Карпаш, М.І. Гончарук, Д.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев. - № u200804626; Заявлен 10.04.08; Опубл. 10.07.08 // Промислова власність, 2008. – № 13. 9. Патент 42693 Україна, МПК (2009) B67D 5/00 F17C 1/00. Транспортний CNG-модуль / Є.І. Крижанівський, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, Д.В. Зайцев; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u200903995; Заявлено 23.04.09; Опубл. 10.07.09 // Промислова власність. - 2009. – № 13.

Патент 42694 Україна, МПК (2009) B67D 5/00 F17C 1/00. Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в CNG-модулях / Є.І. Крижанівський, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, Д.В. Зайцев; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u200903996; Заявлено 23.04.09; Опубл. 10.07.09 // Промислова власність. 2009. – № 13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.