Побудова обводів спинки та коритця профілів лопаток осьових турбін

S. A. Ustenko

Анотація


Запропоновано методику профілювання плоских перерізів лопаток осьових турбін із застосуванням елементів кривини.

Ключові слова


профілювання; спинка профілю лопатки; коритце профілю лопатки; осьова турбіна; лінійний елемент кривини; параболічний елемент кривини; кубічний елемент кривини

Повний текст:

PDF

Посилання


Аронов Б.М., Жуковский М.И., Журавлев В.А. Профилирование лопаток авиационных газовых турбин. – М.: Машиностроение, 1975. – 192 с.

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Спіцин В.Є. Геометричне моделювання плоских кривих із застосуванням лінійного елемента кривини // Міжвідомчий наук.-техн. зб. “Прикладна геометрія та інженерна графіка”.– К.: КНУБА, 2006. – Вип. 76. - С. 43–49.

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Комар В.С. Побудова кола дотичного до кривої з кубічним розподілом кривини // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – Вип. 4, т. 40. – С. 21–25.

.4 Борисенко В.Д., Устенко С.А., Комар В.С. Побудова плоскої кривої лінії з параболічним законом розподілу її кривини, дотичної до заданого кола // Вестник Херсон. нац. техн. ун-та. – Херсон: ХНТУ, 2008. – Вып. 2(31). - С. 82–87.

Копелев С.З. Проектирование проточной части турбин авиационных двигателей. – М.: Машиностроение, 1984. – 224 с.

Устенко С.А. Геометричне моделювання плоских кривих із застосуванням елементів кривини // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Х.: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – Вип. 22. – С. 82–87.

Устенко С.А. Моделювання кривої із застосуванням кубічного закону розподілу її кривини // Вестник Херсон. нац. техн. ун-та. – Херсон: ХНТУ, 2008. – Вып. 2(31). - С. 480–484.

Шубенко-Шубин Л.А., Стоянов Ф.А. Автоматизированное проектирование лопаточных аппаратов тепловых турбин. – Л.: Машиностроение, 1984. – 237 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.