Удосконалення характеристик камери згоряння газотурбінного двигуна з використанням методів тривимірного моделювання

Serhii I. Serbin, Hanna B. Mostipanenko

Анотація


Розглянуто питання підвищення екологічної безпеки сучасних стаціонарних газотурбінних двигунів. Розроблено рекомендації з удосконалення низькоемісійних камер згоряння, які дозволяють створювати нові зразки продукції, що задовольняють міжнародним нормам на викиди токсичних компонентів.

Ключові слова


камера згоряння; газотурбінний двигун; екологічні характеристики; токсичні компоненти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Екологічно чисті камери згоряння газотурбінних установок: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 84 с.

Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 566 с.

Бондин Ю.И., Михайлов А.Б. Основне результаты опытно-промышленной эксплуатации ГТД ДН80Л на КС "Софиевская" // Судовое и энергетическое газотурбостроение. – Николаев: НПКГ "Зоря"-"Машпроект", 2004. – Т. 1. – С. 7–16.

Мостипаненко А.Б. Повышение экологической безопасности газотурбинных установок использованием технологии малоэмиссионного сжигания топлив // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2007. - №1 (412). - С. 100-108.

Буданова Н.А., Ванцовский В.Г., Коротич Е.В. Создание низкоэмиссионных камер сгорания для газотурбинных двигателей ДН70, ДН80, ДБ90 // Судовое и энергетическое газотурбостроение. Т. 1: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. – Николаев: НПКГ “Зоря”-”Машпроект”, 2004. – С.31-35.

Сербин С.И., Мостипаненко А.Б. Разработка математической модели образования загрязняющих веществ в камерах сгорания энергетических ГТУ // Техногенна безпека: Науково-метод. журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - № 49 (36). - С. 38-44.

Сербін С.І., Мостіпаненко Г.Б. Числове моделювання процесів горіння в експериментальному відсіку гібридної камери згоряння ГТД потужністю 25 МВт // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. – Х.: НТУ «ХПI», 2006. - № 5. – C. 59-66.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.