Моделювання перехідних процесів системи керування електровибуховим перетворенням енергії на основі нечітких регуляторів

Sergii S. Kozyriev, Larysa Ye. Ovchynnikova

Анотація


Розроблено систему автоматичного керування електровибуховим перетворенням енергії на основі нечітких регуляторів. Проведено аналіз перехідних процесів, визначено параметри, які впливають на характер поведінки системи. Дано рекомендації щодо вибору параметрів системи керування, які забезпечують необхідну якість перехідних процесів.

Ключові слова


система автоматичного керування; електровибухове перетворення енергії; нечіткий регулятор; якість перехідного процесу; математичне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Блінцов В.С., Козирєв С.С. Адаптивна система керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності параметрів середовища та збурюючих впливів // Восточно-Европейский журнал передових технологий. - Харьков, 2007. - № 2/3 (26). – С. 28-32.

Козырев С.С. Адаптивная система управления электроимпульсной установкой с использованием нечеткого регулятора // Вест. Нац. техн. ун-та «ХПИ». Тематический выпуск «Техника и электрофизика высоких напряжений». - Харьков, 2006. – № 37. - С. 92-100.

Козирєв С.С. Методика синтезу засобами fuzzy-апроксимації інверсної моделі електровибухового перетворення енергії в умовах невизначеності // Зб. наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Серія «Електротехніка і енергетика». – Вип. 8 (140). - Донецьк, 2008. – С. 78–81.

Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и Fuzzy TECH. – С.Пб.: БХВ - Петербург, 2003. – 736 с.

Назарова Н.С., Козырев С.С. Разработка адаптивного фильтра информационного сигнала системы управления электрогидроимпульсной установки // Зб. наук. пр. НУК. - Миколаїв: НУК, 2004. - № 4 (397). - С. 124-130.

Синтез модели управления режимом высоковольтного разряда в жидкости / И.Т. Вовк, Л.Е. Овчинникова, Н.С. Назарова, С.С. Козырев: Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. - № 1 (367). – С.128-135.

Управление электрогидроимпульсными процессами / И.Т. Вовк, В.Б. Друмирецкий, Е.В. Кривицкий, Л.Е. Овчинникова. – К.: Наук. думка, 1984. - 186 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.