Інструменти передбачення перспектив розвитку вищих навчальних закладів

Volodymyr N. Parsiak

Анотація


Обґрунтовано неминучість застосування менеджментом вищих навчальних закладів теорії та практик сучасного менеджменту, які позитивно зарекомендували себе у сфері матеріального виробництва й сервісу. Систематизовано планові рішення, які можуть бути корисними у цьому контексті.

Ключові слова


невиробнича сфера; вищі навчальні заклади; менеджмент; планування; навчальні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф'єва О.В., Харчук Т.В. Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти. - К.: Європ. ун-т, 2008. - 207 с.

Белый Е.М., Романова И.Б. Использование концепции стратегического менеджмента в управлении государственным вузом // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 3. – С. 22-36.

Кінаш І.П. Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах формування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону): Дисертація канд. екон. наук: 08.10.01. – К.: НАН України; Рада з вивчення продуктивних сил України, 2003. – 179 с.

Королев В.Б., Кулагин В.А.Управление ВУЗом с точки зрения принципов корпоративного управления // Университетское управление. - 2006. – № 6. – С. 90-97.

Мурсалімова Н.Р. Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом: Дисертація канд. екон. наук: 08.10.04. – Д.: Донец. нац. ун-т, 2007. – 148 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2006/2007 навчального року // Статистичний бюлетень України за 2005 рік. – К.: Держкомстат України, 2007. – 176 с.

Парсяк В.Н., Драгомирова І.М. Зміст та функції корпоративного менеджменту вищим навчальним закладом // Економіка і управління. - 2008. – № 2. – С. 60-66. 8. Kirby D.A. Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice // Journal of Technology Transfer. – 2006. – № 31. – Р. 599-603.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.