Дослідження моделей розповсюдження нафтових забруднень в умовах обмежених акваторій

Inna V. Tymchenko

Анотація


Наведено результати дослідження моделей розповсюдження нафтових забруднень в умовах обмежених акваторій портів, які застосовуються при формуванні плану ліквідації аварійних розливів нафти в реальному часі. 

Ключові слова


екологічна безпека; розливи нафти; імітаційна модель; концентрація; верифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища. – К.: Либідь, 2003. – 208 с.

Кормак Д. Борьба с загрязнением моря нефтью и химическими веществами. – М.: Транспорт, 1989. – 365 с.

Лонин С.А., Рясинцева Н.И., Туковиченко Ю.С. К вопросу размещения нефтеперевалочного комплекса в прибрежной зоне Черного моря в районе г. Одессы // Диагноз состояния среды прибрежных и шельфовых зон Черного моря: Сб. науч. тр. НАН Украины. – Севастополь, 1996. – С. 162–171.

План ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на целостном имущественном комплексе ООО «Нафтасервис Шиппинг» // План чрезвычайных мер по ЛАРН при перегрузке. – Николаев, 2002. – 32 с.

Підопригора Д.М., Тимченко І.В., Явішева І.В. Алгоритм управління процесами збору нафти в акваторіях морських терміналів // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – № 3 (408). – С. 167–172.

Тарнопольский А.Г. Моделирование распространения нефтяной пленки по поверхности моря после аварийного разлива // Метеорология, климатология и гидрология: Сб. науч. тр. – Одесса, 2001. – Вып. 43. – С. 197–210.

Тимченко І.В. Синтез альтернативних рішень при ліквідації розливів нафти в умовах невизначеності // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – № 4 (421). – С. 109–112. 8. Fay J. A. Physical processes in the spread of oil on a water surface // Proc. Joint Conf. Prevention and Control Oil Spills. – Washington, 1971. – Р. 463–467.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.