Визначення особливості проекту як об'єкта управління

Ivan V. Holikov

Анотація


Управління проектом розкрито через різні тлумачення управлінської категорії "проект", узагальнення поняття управління проектом, представлення проекту у вигляді процесу, запропонованої класифікації проектів.

Ключові слова


проект; управління проектом; класифікаційні ознаки; функціональна схема проекту; об’єкт управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. - 231 с.

Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. – К.: МАУП, 1999. – 311 с.

Литке Ханс-Д. Управление проектами. – М.: Омега-Л, 2006. – 144 с.

Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К.: Абсолют-В; Эльга, 2000. – 304 с.

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник.  К.: Центр навч. л-ри, 2004.  224 с.

Управление проектами: Зарубежный опыт / А.И. Кочетков и др. – С.Пб.: Два-Три, 2003. – 446 с.

Управление проектами / Под ред. В.Д. Шапиро. - М.; С.Пб.: Высш. шк. 2000. - 453 с.

Управление проектами: Справ. для профессионалов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, С.А. Титов и др. – М.: Высш. шк., 2001. – 875 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.