Розробка оптимальних за швидкодією систем керування підводним апаратом в умовах невизначеності на базі штучних нейронних мереж

Volodymyr S. Blintsov, Hanna S. Hrudinina

Анотація


На базі штучних нейронних мереж розроблено оптимальні за швидкодією системи керування швидкістю руху та переміщенням для істотно нелінійного об’єкту – підводного апарату. Запропоновано методику побудови вказаних систем керування в умовах невизначеності параметрів і математичної моделі об’єкту.

Ключові слова


підводний апарат; нелінійний динамічний об’єкт; оптимальна система керування; штучна нейронна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Блінцов С.В., Грудініна Г.С. Застосування математичної моделі руху підводного апарата для побудови оптимальної за швидкодією системи керування з компенсацією зовнішніх збурень // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 77–83.

Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. – К.: Высш. шк., 1989. – 431 с.

Понырко С.А., Попов О.С., Ястребов В.С. Адаптивные системы для исследования океана. – С.Пб.: Судостроение, 1993. – 224 с.

Ставинський А.А., Блінцов С.В. Удосконалення математичної моделі самохідного підводного апарата для дослідження просторового руху // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2004. – № 3 (396). – С. 161–166.

Филаретов В.Ф., Лебедев А.В., Юхимец Д.А. Устройства и системы управления подводных роботов. – М.: Наука, 2005. – 272 с.