Функціональна структура та комп’ютерні компоненти системи керування багатоконтурною піролізною установкою

Yurii P. Kondratenko, Oleksii V. Kozlov

Анотація


Наведені результати аналізу систем автоматичного керування сучасними технологічними комплексами, на основі якого розроблена функціональна структура комп’ютеризованої системи для основних керованих координат багатоконтурної піролізної установки. Особливу увагу приділено схемотехнічним рішенням комп’ютерних компонентів з аналізом особливостей і переваг сучасних програмованих логічних інтегральних схем як можливої елементної бази для апаратної реалізації систем керування технологічними параметрами багатоконтурних піролізних установок. 

Ключові слова


багатоконтурна піролізна установка; комп’ютеризована система керування; SCADA; блок автоматичного регулювання; програмовані логічні інтегральні схеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Автоматизация методических печей [Текст] / Л. И. Буглак, И. Б. Вольфман, С. Ю. Ефроймович [и др.] ; под ред. М. Д. Климовицкого. – М. : Металлургия, 1981. – 195 с.

Белов, М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов [Текст] / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. – М. : Изд. центр «Академия», 2007. – 576 с.

Кондратенко, Ю. П. Аналіз комплексу задач та координат керування технологічним процесом екопірогенезісу [Текст] / Ю. П. Кондратенко, О. В. Козлов // Технічні вісті. – 2011. Вип. 1(33), 2(34). – С. 13–16.

Кондратенко, Ю. П. Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі Active-HDL [Текст] / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Д. М. Підопригора ; За ред. Ю. П. Кондратенка. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 116 с.

Кондратенко, Ю.П. Verilog-HDL для моделювання і синтезу цифрових електронних схем [Текст] / Ю. П. Кондратенко, В. В. Мохор, С. А. Сидоренко / За ред. Ю. П. Кондратенка. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 208 с.

Нестеров, А. Л. Проектирование АСУТП [Текст] / А. Л. Нестеров. – М. : ДЕАН, 2009. – 944 с.

Пат. 109579 Российская Федерация, МПК G05B15/02. Блок автоматического регулирования (БАР) [Текст] / Мякишев Д. В., Тархов Ю. А., Столяров К. А. ; заявитель и патентообладатель ООО НПП "Комплексы и системы". – № 2010150427/08 ; заявл. 08.12.10 ; опубл. 20.10.11. – 2 с.

Пат. 2951 Україна, МПК C09D 161/00, C09D 5/08. Система охолодження доменної печі [Текст] / Бондаренко В. В., Абсалямов Ю. Г., Шеремет В. О. [та ін.] ; заявник і патентоотримувач Відкрите акціонерне товариство виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет" ; Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь". – № 20031211999 ; заявл. 22.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9/2004. – 2 с.

Пат. 7239 Україна, МПК B22D11/04. Система охолодження робочих стінок кристалізатора установки безперервного лиття заготовок [Текст] / Чувакін В. О., Скринченко Е. Г., Вовк В. М. [та ін.] ; заявник і патентоотримувач Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів. – № 20041109131 ; заявл. 08.11.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. – 4 с.

Пат. 2426943 Российская Федерация, МПК F22D5/26. Система регулирования питания водой барабанного парогенератора [Текст] / Демин А. М .; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ). – № 2009133747/06 ; заявл. 08.09.09 ; опубл. 20.08.11. – 2 с.

Пат. 44981 Україна, МПК F25B19/04. Система рідинного охолодження електронної апаратури [Текст] / Попов О. Я., Мірошніченко М. І., Каспирович О. Г. [та ін.] ; заявник і патентоотримувач Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова інтернаціональна корпорація". – № 2000063331; заявл. 07.06.00 ; опубл. 15.03.02, Бюл. № 3. – 2 с.

Пат. 52840 Україна, МПК F23G5/027, C10G1/00. Спосіб утилізації органічних відходів [Текст] / Маркіна Л. М., Рудюк М. В., Бабій В. П. ; заявник і патентоотримувач Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма "Теплоелектронсервіс". – № 2001031804 ; заявл. 19.03.01 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. – 5 с.

Рижков, С. С. Експериментальні дослідження утилізації органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу [Текст] / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – № 5. – С. 100–106.

Системы судовых энергетических установок [Текст] : учеб. пособие / Г. А. Артемов, В. П. Волошин, А.Я. Шквар [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Судостроение, 1990. – 376 с.

Скоробогатова, И. В. Исследование и разработка системы автоматического управления температурными режимами в томильной зоне методической нагревательной печи [Электронный ресурс] / И. В. Скоробогатова. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua.

Суворова, Е. А. Проектирование цифровых систем на VHDL [Текст] / Е. А. Суворова, Ю. Е. Шейнин. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2003. – 576 с.

Хряпченков, А. С. Судовые вспомагательные и утилизационные кот-лы [Текст] / А. С. Хряпченков. – Л. : Судостроение, 1988. – 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.