Прогнозування показників проектів у часі з використанням механізмів когнітивного моделювання

Oleksandr M. Voznyi, Yurii Y. Shamarin

Анотація


Запропоновано принциповий методологічний підхід до розв’язання задачі прогнозування параметрів проекту в часі в умовах  відсутності аналітичних залежностей між факторами та обмеженості інформації.

Ключові слова


управління проектами; прийняття рішень; когнітивне моделювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Возный, А. М. Совершенствование системы управления воспроизводимыми ресурсами судостроительного производства [Текст] / А. М. Возный // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – Луганск, 2005. – № 1 (13). – С. 145–153.

Кошкин, К. В. Неструктурированные проектные решения для информационных систем с использованием когнитивных моделей [Текст] / К. В. Кошкин, А. М. Возный, А. Ю. Яни // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х. : Техн. центр, 2012. – 1/10 (55). – С. 21–23.

Кулинич, А. А. Методология когнитивного моделирования сложных плохо определенных ситуаций [Текст] / А. А. Кулинич // Вторая международная конференция по проблемам управления (17–19 июня 2003 г., ИПУ РАН, г. Москва). – М. : ИПУ РАН, 2003. – Т. 2. – С. 219–226.

Кулинич, А. А. Когнитивная система поддержки принятия решений «Канва» [Текст] / А. А. Кулинич // Программные продукты и системы. – Тверь : НИИ ЦПС, 2002. – № 3. – С. 42–47.

Мазур, И. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – 2-е изд. – М. : Омега-Л, 2004. – 664 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fouth Edition [Text]. – Newtown Sguare: PMI, 2008. – 241 p.