Підвищення екологічної безпеки газотурбінних двигунів при використанні низькоемісійних камер згоряння

Serhii I. Serbin, Hanna B. Mostipanenko

Анотація


Розглянуто питання підвищення екологічної безпеки сучасних стаціонарних газотурбінних двигунів. Розроблено універсальну математичну модель тривимірних хімічно реагуючих потоків, яка дає можливість прогнозувати вихідні температурні й екологічні характеристики камер згоряння, що працюють на газоподібному паливі. Наведено рекомендації щодо вдосконалення низькоемісійних камер згоряння, які дозволяють створювати нові зразки продукції, що задовольняють міжнародні норми на викиди токсичних компонентів.

Ключові слова


камера згоряння; математична модель; газотурбінний двигун; екологічні характеристики токсичні компоненти

Повний текст:

PDF

Посилання


Варнатц, Ю. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ [Текст] : [пер. с англ. Г. Л. Агафонова] / Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл ; под ред. П. А. Власова. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 352 с.

Лефевр, А. Процессы в камерах сгорания ГТД [Текст] : [пер. с англ.] / А. Лефевр. – М. : Мир, 1986. – 566 с.

Постников, А. М. Снижение оксидов азота в выхлопных газах ГТУ [Текст] / А. М. Постников ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Гриценко Е. А. – Самара : Изд-во Самарского научного центра РАН, 2002. – 286 с.

Романовський, Г. Ф. Камери згоряння суднових газотурбінних двигунів [Текст] : навч. посіб. / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 259 с.

Сербин, С. И. Исследование структуры течения во фронтовом устройстве камеры сгорания газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт [Текст] / С. И. Сербин, А. Б. Мостипаненко, В. В. Вилкул // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков : ХАИ, 2005. – № 8 (24). – С. 146–149.

Сербін, С. І. Числове моделювання процесів горіння в експериментальному відсіку гібридної камери згоряння ГТД потужністю 25 МВт [Текст] / С. І. Сербін, Г. Б. Мостіпаненко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – Тематичний вип. «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – Харків : НТУ «ХПI», 2006. – № 5. – C. 59–66.

Христич, В. А. Газотурбинные двигатели и защита окружающей cреды [Текст] / В. А. Христич, А. Г. Тумановский. – К. : Техника, 1983. – 144 с.

Matveev, I. CFD Calculations of Reverse Vortex Reactive Flows [Text] / I. Matveev, S. Serbin, A. Mostipanenko // 3-rd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC). – Falls Church, USA, 2007. – P. 70–72.

NOx Emissions Reduction in an Innovative Industrial Gas Turbine Combustor (GE10 Machine): A Numerical Study of the Benefits of a New Pilot System of Flame Structure and Emissions [Text] / A. Andreini, B. Facchini, L. Mangani A. Asti, G. Ceccherini, R. Modi // ASME. – 2005. – GT2005-68364. – 13 р.

Willis, J. D. Industrial RB211 DLE Gas Turbine Combustion Update [Text] / J. D. Willis, A. J. Moran // ASME. – 2000. – GT2000-109. – 6 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.