Математична модель поліметрії спиртоводних розчинів

Yurii D. Zhukov, Oleksii V. Zivenko

Анотація


Запропоновано спироводні розчини розглядати у вигляді емпіричної метасистеми в поліметричних координатах. Розроблена й перевірена відповідна математична модель оцінки декількох показників їх якості та кількості шляхом інтерпретації одного поліметричного сигналу.

Ключові слова


поліметричні вимірювання; датчики; контроль характеристик рідких середовищ; діелектрики

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ахадов, Я. Ю. Диэлектрические параметры чистых жидкостей [Текст] : справочник / Я. Ю. Ахадов. – М. : МАИ, 1999. – 856 с.

Ахадов, Я. Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов [Текст] / Я. Ю. Ахадов. – М. : Наука, 1977. – 400 с.

Гордеев, Б. Н. Математическая модель полиметрических измерений [Текст] / Б. Н. Гордеев // Науково-методичний журнал Чорноморського державного університету iм. Петра Могили. ¬– 2009. – Т. 111, вып. 98. – С. 175–181.

Гордеев, Б. Н. Развитие теории и практическое применение компьютеризированных полиметрических систем оперативного контроля количественных и качественных характеристик жидких сред (энергоносителей) [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.13.05 : защищена 29.03.11 : 11.11.11 / Гордеев Борис Николаевич. – К., 2011. – 422 с.

Жуков, Ю. Д. Импульсная полиметрия в бортовых системах экологического мониторинга судов [Текст] / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении : тезисы докладов Первой Междунар. науч.-техн. конф. – Николаев : УГМТУ, 1996. – С. 81.

Жуков, Ю. Д. Теория полиметрических измерений [Текст] / Ю. Д. Жуков // Инновации в судостроении и океанотехнике : материалы Первой Междунар. науч.-техн. конф. – Николаев : НУК, 2010. – С. 387–389.

Зивенко, А. В. Оперативная оценка спектра диэлектрической проницаемости в полиметрических системах [Электронный ресурс] / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. В. Зивенко // Електронне видання «Вісник Національного університету кораблебудування». – Миколаїв : НУК, 2010. – № 2. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.

Скворцов, Б. В. Приборы и системы контроля качества углеводородных топлив [Текст] / Б. В. Скворцов, Н. Е. Конюхов, В. Н. Астапов. – М. : Энергоатомиздат, 2000. – 264 с.

Пат. 59822 Україна, МПК G01N11/00, G01F23/28 (2006.01). Спосіб визначення рівня, температури та фізичних характеристик рідких середовищ [Текст] / Зівенко О. В., Жуков Ю. Д., Гордєєв Б. М. – u201100492; заявл. 17.01.11 ; опубл. 25.05.11 ; Бюл. № 10/2011.

Kaatze, U. The complex dielektric spektrum of aqueous methanol and isopraponol solution [Текст] / U. Kaatze, M. Schafer, R. Pottel // II Z. Phys. Chem. – 1989. – V. 165. – P. 3292–3294.

Mashimo, S. Dielektric relaxation of mixtures of water and primary alcohol [Text] / S. Mashimo, S. Kuwabara // II J. Chem. Phys. – 1989. – V. 90, nr. 6. – P. 3292–3294.

Zhukov, Yu. Soliton-like Models of Poly-metric Monitoring Systems [Text] / Yu. Zhukov // Proc. of Int. Symposium “Shipbuilding problems: state, ideas, and solutions”. – Nikolaev : USMTU, 1997. – P. 251–252.

Zhukov, Yu. D. The concept of cloned poly-metric signal and its application in monitoring and expert systems [Текст] / B. N. Gordeev, Yu. D. Zhukov, A. V. Leontiev // Proc. of 3rd International Conference on Marine Industry. – Vol. 2. –Varna : MARIND2001 Press, 2001. – P. 199–203.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.