Індикатори оцінки економічного стану та динаміки розвитку суднобудування в Україні

Andrii I. Zinchenko, Oleksii V. Pashchenko

Анотація


Наведено економіко-статистичну характеристику розвитку суднобудування України. Розроблено швидкий нересурсомісткий економіко-статистичний індикатор стану і тенденцій розвитку суднобудівної діяльності в Україні.

Ключові слова


економіко-статистичні індикатори; статистична значимість; фактор-доповнювач; суднобудування; зайнятість у суднобудуванні; обсяг виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Брагінський, В. Державний вплив на інтермодальні перевезення як шлях реалізації транзитного потенціалу України [Текст] / В. Брагінський // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : Зб. наук. праць № 1. – К. : Академія муніципального управління, 2011.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13 січня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Зінченко, А. І. Інструментарій забезпечення розвитку суднобудівних підприємств України [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 19.03.09 : затв. 16.12.09 / Зінченко Андрій Ігорович. – О., 2009. – 240 с.

Лист першого віце-президента асоціації суднобудівників України "Укрсудпром" В. Лисицького Президентові України Віктору Януковичу «Стосовно: Удосконалення регулювання суднобудування України» від 05.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prodan.net.ua/uk/Parthners_info/1352.html.

Малиновський, В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Вежа, 2000. – 558 с.

«Модернізація України – наш стратегічний вибір» [Електронний ресурс] : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/19738.html.

Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід [Текст] ; за ред. В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 220 с.

Розпутенко, І. В. Інтермодальні транспортні коридори. – Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / І. В. Розпутенко ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 291 с.

Транспортний комплекс України [Текст] ; за ред. Г. І. Захарченко. – К., 2006. – 203 c.

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010 від 9 грудня 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010.

Proposal for the expansion of the Panama Canal [Електронний ресурс] // Panama canal authority. – Режим доступу: http://www.pancanal.com/eng/plan/documentos/propuesta/acp-expansion-proposal.pdf.

Reagan, B. The Panama Canal's Ultimate Upgrade [Електронний ресурс] / B. Reagan // Popular mechanics. – 2009. – № 10. – Режим доступу: http://www. popularmechanics.com/science/4212183.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.