Дослідження температурного поля в елементі сепараційного обладнання методом голографічної інтерферометрії

Sergiy S. Ryzhkov, Yurii H. Zolotyi, Dmytro V. Dovhan

Анотація


Розроблено робочий канал експериментальної установки для візуалізації полідисперсних течій у неізотермічних умовах для елементів сепараційного обладнання методом голографічної інтерферометрії. Отримано дані розподілу температурного поля газового потоку при температурі потоку Т0 = 110 °С, температурі стінки Тс = 20 °С і швидкостях потоку u0 = 0,3 м/с в розрахунковому дослідному комплексі в каналі із чотирма рядами сітки.

Ключові слова


розшифровка голографічних інтерферограм; газодинаміка; теплоперенос; сепараційне обладнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Басок, Б. И. Термофоретическая очистка воздуха в энергетическом оборудовании [Текст] / Б. И. Басок, С. С. Рыжков // Промышленная теплотехника. — 2003. — № 5. — С. 45–50.

Вест, Ч. Голографическая интерферометрия [Текст] / Ч. Вест – М. : Мир, 1982. — 504 с.

Исследование форм собственных колебаний элементов ГТД методом голографической интерферометрии в реальном времени [Текст] / М. Р. Ткач, Ю. Г. Золотой, Д. В. Довгань, И. Ю. Жук // Авиационно-космическая техника и технология – Харьков : НАУ ХАИ, 2011. — № 5. — С. ….

Письменный, Е. Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб [Текст] / Е. Н. Письменный. — К. : Альтерпес, 2004. — 244 с.

Рыжков, С. С. Исследования газодинамики и теплопереноса турбулентных газовых сред с помощью голографической интерферометрии [Электронный ресурс] / С. С. Рыжков // Електронне видання "Вісник Національного університету кораблебудування. – Миколаїв : НУК, 2010. — № 4. — Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.