Використання характеристик центробіжних компресорів при числовому моделюванні робочого циклу комбінованих двигунів внутрішнього згоряння

Yurii L. Moshentsev, Dmytro S. Mіnchev, Anton V. Nahіrnyi, Oleksii S. Diakonov

Анотація


Розглянуто методику підготовки цифрових характеристик відцентрових компресорів, інтегрованих в математичну модель робочого циклу комбінованого двигуна внутрішнього згоряння. Головний акцент зроблено на особливостях розрахунку додаткових ліній постійних обертів та їх екстраполяції, що здійснюються з використанням експериментальних даних. Запропонована методика дозволяє забезпечити неперервний розподіл параметрів компресора у всьому діапазоні можливих режимів його роботи, що необхідно для коректного моделювання основних характеристик двигуна. 

Ключові слова


відцентровий компресор; екстраполяція; числова інтерполяція; характеристики компресора; помпаж; запирання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кулешов, А. С. Программный комплекс ДИЗЕЛЬ-РК [Электронный ресурс] / А. С. Кулешов. – Режим доступа: http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php.

Луканин, В. Н. Двигатели внутреннего сгорания [Текст] : в 3 ч. / В. Н. Луканин, М. Г. Шатров, Т. Ю. Кричевская, В. И. Мельников. – М. : Высшая школа, 2005. – Ч. 3 : Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС. – 414 с.

Минчев, Д. С. Повышение эффективности дизельных бесшатунных двигателей путем совершенствования схем и параметров системы наддува [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.05.03 ; защищена 17.10.10 ; утв. 21.06.11 / Д. С. Минчев. – Николаев : Издательство НУК, 2011. – 243 с.

AVL Boost [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.avl.com/web/ast/boost.

Berndt, Rene. Einfluss eines diabaten Turboladermodells auf die Gesamtprozess – Simulation abgasturboaufgeladener PKW-Dieselmotoren [Электронный ресурс] / Rene Berndt. – Режим доступа: http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2009/2492/pdf/berndt_rene.pdf.

Gamma Technologies. GT-SUITE Overview [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gtisoft.com/products/p_GT_SUITE.php

Garrett product catalog [Text] / Honeywell Turbo Technologies. – Los Angeles, 2009. – 84 p.

Meuleman, Corina H. J. Measurement and unsteady flow modelling of centrifugal compressor surge [Text] / Corina H. J. Meuleman. ¬– Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 2002. – 145 р.

What is WAVE? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ricardo.com/en-GB/What-we-do/Software/Products/