Проектування та вдосконалення інформаційних систем промислових підприємств із використанням механізмів когнітивного моделювання

Oleksandr M. Voznyi, Borys M. Hordieiev, Kostiantyn V. Koshkin, Hanna Yu. Yani

Анотація


Запропоновано модель оцінки впливу зміни різних факторів на ефективність функціонування інформаційних систем при її проектуванні та модернізації в умовах обмеженого фінансування.

Ключові слова


когнітивне моделювання; проектування інформаційних систем; системи підтримки прийняття рішень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Баранов, В. В. Информационные технологии и управление предприятием [Текст] / Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. – М. : Компания АйТи, 2009. – С. 86–93; 145–170.

Возный, А. М. Управление проектами совершенствования информационных систем в условиях ограниченного финансирования [Текст] / К. В. Кошкин, А. Ю. Яни // Матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. “Управління проектами: стан та перспективи”. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. – С. 81–85.

Кулинич, А. А. Когнитивная система поддержки принятия решений «Канва» [Текст] / А. А. Кулинич // Программные продукты и системы. – 2002. – № 3. – С. 25–28.

Митус, К. Н. Выбор метода оценки эффективности информационных технологий с помощью определения уровня организационной зрелости корпорации [Текст] / К. Н. Митус // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Випуск 109/2010. Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь, 2010. – 98 с.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати ; пер. с англ. – М. : «Радио и связь», 1993. – 320 с.