Дослідження раціональних технологічних параметрів роботи установки ЕУ БЦП-14

Serhiy S. Ryzhkov, Ludmyla M. Markina, Mykola V. Rudiuk, Mariia I. Filatova

Анотація


Проведені випробування з переробки різнорідної сировини. Досліджені технологічні параметри роботи установки ЕУ БЦП-14. Проаналізовані залежності отримання кінцевих продуктів від вхідної сировини й технологічних параметрів процесу багатоконтурного циркуляційного піролізу. 

Ключові слова


багатоконтурний циркуляційний піроліз; органічні відходи; процес деструкції; експериментальна установка; альтернативне паливо

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. 93427 України, кл. F23G 5/027. Установка безперервної термічної утилізації полімерних відходів [Текст] / Маркіна Л. М., Рижков С. С., Рудюк М. В., Гержов Ю. І. – №93427 ; заявл. 25.05.09; опубл. 10.02.11, Бюл. № 3.

Пат. 50431 України на корисну модель, кл. F23G 527 Установка для безперервної термічної утилізації органічних відходів з одержанням рідкого палива [Текст] / Маркіна Л. М., Рижков С. С., Рудюк М. В. – № 50431 ; заявл. 03.12.09 ; опубл. 10.06.10, Бюл. № 11.

Пат. 96080 України, кл. F23G 5/027. Установка для циркуляційного піролізу інфікованих медичних відходів [Текст] / Маркіна Л. М., Рижков С. С., Рудюк М. В. – №96080 ; заявл. 18.05.10 ; опубл. 26.09.11, Бюл. № 18.

Пат. 57336 України, кл. F23G 5/027. Установка піролізу органічних відходів з безперервним вивантаженням пірокарбону [Текст] / Маркіна Л. М., Рижков С. С., Рудюк М. В. – №57336 ; заявл. 8.07.10 ; опубл. 25.02.11, Бюл. № 4.

Рижков, С. С. Аналіз процесу регулювання потоків в циркуляційній системі багатоконтурного циркуляційного піролізу [Текст] / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК. – 2010. – № 1 (430). – С. 144–151.

Рыжков, С. С. Экспериментальные исследования утилизации отходов методом многоконтурного циркуляционного пиролиза [Текст] / С. С. Рыжков, Л. М. Маркина // // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – № 5 (416). – С. 100–106.