Управління ризиками в проекті зі створення спеціальних матеріалів для підводної техніки

Heorhii V. Babkin, Denis M. Samoilenko, Vladimir R. Slivnitsyn

Анотація


Виконано аналіз ризиків проектно-орієнтованого підприємства з виробництва спеціальних матеріалів і підводного бетонування підводних потенційно небезпечних об'єктів. Визначено вплив організаційної структури підприємства на величину ризиків.

Ключові слова


проектно-орієнтоване підприємство; структура підприємства; ризики; статистична теорія прийняття рішень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Грачева, М. В. Анализ проектных рисков [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В. Грачева. – М. : ЗАО «Финститинформ», 1999. – 216 с.

Дитхелм, Г. Управление проектами [Текст] : в 2 т. / Герд Дитхелм: перевод с нем. – СПб. : Издательский Дом «Бизнес-Пресса», 2004. – Т. 2. – 389 с.

Дубров, А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе [Текст] : учеб. пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев ; под ред. Б. А. Лагоши. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів на 2001–2010 рр. [Текст] // Відомості ВР України. – 2001. – № 28. – 135 с.

Мазур, И. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студентов, специальность «Менеджмент организации» / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М. : Омега–Л, 2006. – 664 с.

Орлов, А. И. Теория принятия решений [Текст] : учеб. пособие / А. И. Орлов. – М. : Март, 2004. – 656 с.

Разу, М. Л. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8 [Текст] / М. Л. Разу, В. И. Воропаев, Ю. В. Якутии [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 320 с.

Phillips, I. I. The project management scorecards [Text] / I. I. Phillips, T. W. Bothell, G. L. Snead. – Amsterdam : Elseiver, 2003. – 353 p.

Throne, J. L. Understanding Thermoforming: Hanser [Text] / J. L. Throne. – Cuncinnati : Gardner Publications, 2008. – 450 p.