Управління ризиками в проекті зі створення спеціальних матеріалів для підводної техніки

Автор(и)

Ключові слова:

проектно-орієнтоване підприємство, структура підприємства, ризики, статистична теорія прийняття рішень

Анотація

Виконано аналіз ризиків проектно-орієнтованого підприємства з виробництва спеціальних матеріалів і підводного бетонування підводних потенційно небезпечних об'єктів. Визначено вплив організаційної структури підприємства на величину ризиків.

Біографії авторів

Heorhii V. Babkin, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Бабкін Георгій Володимирович,
ст. наук. співробітник 

Denis M. Samoilenko, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Самойленко Денис Миколайович,
канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Vladimir R. Slivnitsyn, Європейський університет, м. Миколаїв

Слівніцин Володимир Рудольфович,
інженер 

Посилання

Грачева, М. В. Анализ проектных рисков [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В. Грачева. – М. : ЗАО «Финститинформ», 1999. – 216 с.

Дитхелм, Г. Управление проектами [Текст] : в 2 т. / Герд Дитхелм: перевод с нем. – СПб. : Издательский Дом «Бизнес-Пресса», 2004. – Т. 2. – 389 с.

Дубров, А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе [Текст] : учеб. пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев ; под ред. Б. А. Лагоши. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів на 2001–2010 рр. [Текст] // Відомості ВР України. – 2001. – № 28. – 135 с.

Мазур, И. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студентов, специальность «Менеджмент организации» / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М. : Омега–Л, 2006. – 664 с.

Орлов, А. И. Теория принятия решений [Текст] : учеб. пособие / А. И. Орлов. – М. : Март, 2004. – 656 с.

Разу, М. Л. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8 [Текст] / М. Л. Разу, В. И. Воропаев, Ю. В. Якутии [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 320 с.

Phillips, I. I. The project management scorecards [Text] / I. I. Phillips, T. W. Bothell, G. L. Snead. – Amsterdam : Elseiver, 2003. – 353 p.

Throne, J. L. Understanding Thermoforming: Hanser [Text] / J. L. Throne. – Cuncinnati : Gardner Publications, 2008. – 450 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-29

Номер

Розділ

Управління проектами