Комп'ютерне моделювання електромагнітних процесів в системах електропостачання на основі резонансних перетворювачів з трьохелементними контурами

Hennadii V. Pavlov, Valentyn I. Lokariev, Tymofii V. Scherbinin

Анотація


За допомогою комп’ютерних моделей досліджено електромагнітні процеси в системах електроживлення на основі резонансних перетворювачів з трьохелементними контурами. Отримано експериментальні регулювальні характеристики п’яти основних топологій резонансних перетворювачів з трьохелементними контурами. Проведено аналіз осцилограм резонансних струмів.

Ключові слова


система електроживлення; резонансний перетворювач; регулювальні характеристики; імітаційна модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Павлов, Г. В. Сравнение характеристик резонансных преобразователей при различных способах регулирования с использованием имитационных моделей [Текст] / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Е. В. Никитина, Т. В. Щербинин // Технічна електродинаміка, тематичний випуск «Силова електроніка та енергоефективність». – 2010. – ч.1. – С. 97–102.

Никитина, Е. В. Резонансные преобразователи постоянного напряжения с фазовым регулированием [Текст] / Е. В. Никитина ; автореф. дисс. канд. техн. наук. – К. : НТУУ «КПИ», 2008. – 24 с.

Yang, Bo. Topology Investigation for Front End DC/DC Power Conversion for Distributed Power System [Text] /Bo Yang. – Dissertation for the degree of Philosophy Doctor in Electrical Engineering. – Blacksburg, Virginia, 2003. – 316 p.