Дестабілізація водонафтових емульсій засобами фізико-хімічної механіки рідин

Natalla V. Kulalaieva

Анотація


Розглянуто питання, пов'язані з проблемою зниження рівня забруднення навколишнього середовища стічними водами підприємств та об’єктів водного транспорту, що містять нафтопродукти. Визначено можливості підвищення ефективності процесу коалесценції при видаленні нафтопродуктів з технологічних стічних вод шляхом використання якостей поліелектролітів та силового розділення. Наведено гідроциклон, який дозволяє знизити експлуатаційні витрати при очищенні стічних вод від нафтопродуктів і створює умови, що сприяють поліпшенню екологічного стану гідросфери.

Ключові слова


екологія гідросфери; забруднення води; нафтопродукти; стічні води; водоочисні гідроциклони; поліелектроліт

Повний текст:

PDF

Посилання


Водний кодекс України [Текст] : [постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 року № 214/95-ВР] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Высокоэффективные и технологичные гидроциклонные аппараты [Текст] / А. И. Пронин, Н. А. Кудрявцев, А. А. Иванов [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. – № 10. – С. 27–30.

Закон Украины «Об охране окружающей среды» № 1264-XII [Текст] : [принят 25.06.1991] // Ведомости Верховной Рады (ВВР). – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Иванов, И. Б. Коллоиды [Текст] / И. Б. Иванов, Д. Н. Платиканов. − София : Наука и изкуство, 1970. – 152 с.

Кулалаева, Н. В. Исследование физико-химических закономерностей очистки технологических нефтесодержащих вод [Текст] / Н. В. Кулалаева // Химия и технология воды. – 2006. – Т. 28, № 4. – С. 380–393.

Миронов, О. Г. Потоки нефтяных углеводородов через морские организмы [Текст] / О. Г. Миронов // Морской экологический журнал. − 2006. − Т. V, № 2. − С. 5–14.

Особенности глубокой очистки нефтесодержащих вод [Текст] / Н. В. Кулалаева, А. Н. Чеботарев, В. А. Михайлюк [и др.] // Вестник Одесского Национального университета. – Т. 11, вып. 1–2. Химия. − 2006. − С. 121–129.

Пат. 88185 Україна МПК В04 С 5/00 (2009). Багатоступінчастий різношвидкісний гідроциклон [Текст] / Кулалаєва Н. В., Мармазинський О. А., Михайлюк В. О. − № 88185 ; заявл. 13.08.07 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 18.

Пат. 77524 Україна МПК В 04 C 5/12 (2006.1). Спосіб відділення нафтопродуктів з водонафтових сумішей та пристрій для його реалізації [Текст] / Кулалаєва Н. В. − № 77524 ; заявл. 32.11.04 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.