Дестабілізація водонафтових емульсій засобами фізико-хімічної механіки рідин

Автор(и)

  • Natalla V. Kulalaieva Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0487-1543

Ключові слова:

екологія гідросфери, забруднення води, нафтопродукти, стічні води, водоочисні гідроциклони, поліелектроліт

Анотація

Розглянуто питання, пов'язані з проблемою зниження рівня забруднення навколишнього середовища стічними водами підприємств та об’єктів водного транспорту, що містять нафтопродукти. Визначено можливості підвищення ефективності процесу коалесценції при видаленні нафтопродуктів з технологічних стічних вод шляхом використання якостей поліелектролітів та силового розділення. Наведено гідроциклон, який дозволяє знизити експлуатаційні витрати при очищенні стічних вод від нафтопродуктів і створює умови, що сприяють поліпшенню екологічного стану гідросфери.

Біографія автора

Natalla V. Kulalaieva, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Кулалаєва Наталя Валеріївна,
канд. хім. наук, доцент 

Посилання

Водний кодекс України [Текст] : [постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 року № 214/95-ВР] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Высокоэффективные и технологичные гидроциклонные аппараты [Текст] / А. И. Пронин, Н. А. Кудрявцев, А. А. Иванов [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. – № 10. – С. 27–30.

Закон Украины «Об охране окружающей среды» № 1264-XII [Текст] : [принят 25.06.1991] // Ведомости Верховной Рады (ВВР). – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Иванов, И. Б. Коллоиды [Текст] / И. Б. Иванов, Д. Н. Платиканов. − София : Наука и изкуство, 1970. – 152 с.

Кулалаева, Н. В. Исследование физико-химических закономерностей очистки технологических нефтесодержащих вод [Текст] / Н. В. Кулалаева // Химия и технология воды. – 2006. – Т. 28, № 4. – С. 380–393.

Миронов, О. Г. Потоки нефтяных углеводородов через морские организмы [Текст] / О. Г. Миронов // Морской экологический журнал. − 2006. − Т. V, № 2. − С. 5–14.

Особенности глубокой очистки нефтесодержащих вод [Текст] / Н. В. Кулалаева, А. Н. Чеботарев, В. А. Михайлюк [и др.] // Вестник Одесского Национального университета. – Т. 11, вып. 1–2. Химия. − 2006. − С. 121–129.

Пат. 88185 Україна МПК В04 С 5/00 (2009). Багатоступінчастий різношвидкісний гідроциклон [Текст] / Кулалаєва Н. В., Мармазинський О. А., Михайлюк В. О. − № 88185 ; заявл. 13.08.07 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 18.

Пат. 77524 Україна МПК В 04 C 5/12 (2006.1). Спосіб відділення нафтопродуктів з водонафтових сумішей та пристрій для його реалізації [Текст] / Кулалаєва Н. В. − № 77524 ; заявл. 32.11.04 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-28

Номер

Розділ

Техногенна безпека