Методика оцінки фінансового потенціалу аеропортів

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий потенціал, реалізовані фінансові можливості, нереалізовані фінансові можливості, матриця результуючих показників, резерви розвитку

Анотація

Запропоновано методику оцінки реалізованих та нереалізованих фінансових можливостей аеропорту, в основі якої лежить використання матриці результуючих показників його фінансово-економічної діяльності, побудованої з урахуванням чотирирівневої структури фінансового потенціалу аеропорту.  

 

Біографія автора

Aksenia S. Nazarenko, Національний авіаційний університет. м. Київ

Назаренко Аксенія Сергіївна,
канд. екон. наук 

Посилання

Бикова, В. Г. Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / В. Г. Бикова. – К., 2006. – 24 с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Ареф'єва, В. Г. Сахаєв, О. В. Ареф'єв [та ін.]. – К. : ЄУФІМБ, 2004. – 238 с.

Економічна енциклопедія [Текст] : у 3 т. ; гол. ред. Б. Д. Гаврилишин. – Т. 2 ; відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – 848 с.

Кулаев, Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины [Текст] : монография / Ю. Ф. Кулаев, В. И. Щелкунов. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Феникс, 2010. – 736 с.

Назаренко, А. С. Фінансовий потенціал аеропортів: сутність, структура та оцінка [Текст] / А.С. Назаренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 251–255.

Пузирьова, П. В. Управління фінансовим потенціалом підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пузирьова Поліна Володимирівна. – К., 2009. – 238 с.

Сердюк-Копчекчи, Ю. В. Механизм управления финансовым потенциалом промышленных предприятий [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сердюк-Копчекчи Юлія Володимирівна. – Донецк, 2008. – 233 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-23

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємством