Електротехнічний комплекс для вимірювання опору металів і сплавів в інтервалі температур від 100 до 1000 °С

Автор(и)

Ключові слова:

електричні опір, рідка і тверда фази металів та сплавів, електротехнічні вимірювання, електротехнічний комплекс, температурний інтервал кристалізації

Анотація

На основі аналізу електричних властивостей металів або сплавів в інтервалі кристалізації розроблено архітектурні принципи і схемотехнічні рішення, на базі яких спроектовано та створено електротехнічний комплекс для вимірювання зміни електричного опору й температури алюмінієвих сплавів в інтервалі від 100 до 1000 °С.

Біографія автора

Dmytro V. Vinnychenko, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, м. Миколаїв

Вінниченко Дмитро Валерійович,
молод. наук. співроб.,
аспірант 

Посилання

Деклараційний пат. на винахід 60856 A Україна, МПК (2006), G01R 27/02. Пристрій вимірювання активного, реактивного, повного опорів, активної, реактивної та повної потужностей в електротехнічних системах [Текст] / Зеленков О. А. (UA), Соченко П. С. (UA), Пазюк О. В. (UA), Сидоренко К. М. (UA). – №2003032356; заявл. 18.03.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10.

Деклараційний пат. на кор. модель 29867 Україна, МПК (2006), G01N 27/02, G01R 27/16. Спосіб визначення електричного опору ґрунту [Текст] / Василенков В. Є. (UA). – № u200711881 ; заявл. 29.10.2007 ; опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2.

Зиновьев, В. Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах [Текст] : справочное издание / В. Е. Зиновьев. – М. : Металургия, 1989. – 384 с.

Котляревский, Ф. М. Особенности двухфазной области кристаллизующихся силуминов [Текст] / Ф. М. Котляревский, Г. П. Борисов // Процессы литья. – 2006. – № 1. – С. 22–25.

Лившиц, Б. Г. Физические свойства металлов и сплавов [Текст] / Б. Г. Лившиц, В. С. Крапошин, Я. Л. Линецкий. – М. : Металлургия, 1980. – 320 с.

Мальцев, И. М. Лекции по курсу "Материаловедение" [Текст] / И. М.Мальцев. – Н. Новгород : Нижегородский гос. техн. ун-т, 1995. – 103 с.

Микельсон, А. Э. Электротермическое возбуждение и измерение колебаний в металлах [Текст] / А. Э. Микельсон, З. Д. Черный. – Рига : Знание, 1979. – 151 с.

Оно, А. Затвердевание металлов [Текст] / А. Оно. – М. : Металлургия, 1980. – 152 с.

Полищук, В. П. Магнитодинамические насосы для жидких металлов [Текст] / В. П. Полищук, М. Р. Цин, Р. К. Горн. – К. : Наукова думка, 1989. – 78 с.

Температурные измерения [Текст] : справочник ; под. ред. О. А. Геращенко. – К. : Наукова думка, 1989. – 704 с.

Яворский, Б. М. Справочник по физике [Текст] / Б. М. Яворский, А .А. Детлаф. – М. : Наука, 1990. – 624 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-22

Номер

Розділ

Обробка матеріалів у машинобудуванні