Регульований косинець-квадрант для контролю технологічної точності металорізальних верстатів

Stanislav M. Soloviov, Volodymyr O. Mozoliuk, Volodymyr M. Hushchyn, Yuliia V. Afanasieva

Анотація


Наведено аналіз технічних умов двох видів зразкових мір з робочим кутом 90° – косинців та плоских косинців-квадрантів, aпризначених для контролю перпендикулярності, а також виконання їх метрологічної атестації.

Ключові слова


косинець; косинець-квадрант; метрологічна атестація; регульований косинець-квадрант; відхилення від перпендикулярності

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ГОСТ 22267–76. Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров [Текст]. – Введ. 1983–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 142 с.

ГОСТ 3749–83. Угольники поверочные 90°. Технические условия [Текст]. – Введ. 1984–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.

Городецкий, Ю. Г. Конструкции, расчет и эксплуатация измерительных инструментов и приборов [Текст] / Ю. Г. Городецкий. – М. : Машиностроение, 1971. – 376 с.